Stipendier

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

Stipendieutlysning

Härmed ledigförklaras följande stipendier. För stipendier som tillsätts utan ansökan tar stipendienämnden gärna emot förslag på mottagare – hör av er till förste kurator innan angivet datum.

Nationsstipendier:

Erland Blomqvists stipendium (utan ansökan)

Till medlem av Gotlands nation som lagt sig vinn om nationens musikliv. Utdelas på vårterminens urtima landskap. Tillsättes av stipendienämnden.

Laurin II (UTAN ANSÖKAN)

Till flitig och förhoppningsfull medlem av nationen som äger full rösträtt i nationens angelägenheter utan särskilt avseende vid vare sig examensmeriter eller ålder. Släktföreträde för efterkommande till Harald och Elma Laurin. Utdelas på vårterminens sista lagtima landskap och tillsättes av stipendienämnden. Förslag lämnas till förste kurator senast den 1 april.

Duses (med ansökan)

Till behövande förtjänt studerande av Gotlands nation i Uppsala. Stipendiet utdelas på vårterminens sista lagtima landskap. Förvaltas av Gotlands nation, och tillsättes av stipendienämnden. Stipendiet ledigförklaras genom anslag senast den 15 mars och sökes senast den 1 april.

Ribbing (utan ansökan)

Till studerande som varit medlem under de föregående fem terminer och studerar filosofi. Utdelas på vårens sista landskap.

För mer information eller stipendieansökningblanketter kontakta 1Q på 1q@gotlandsnation.se

Uppsala den 16 januari 2014

 

The office

Mon-Wed: 11-13, Thu: 17-19r

Bettys pub

Thursday: 18-00
Friday: 18-01

Jakens café

Saturday:
Sunday: 12-15

Study fika

Mon-Thu: 10-16

Library

Thursdays: 17-19

GNIF

During office hours

Contact us

1Q - First curator

August Hermansson

The First Curator handle questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Olle Jonsson

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Joel Gustafsson Hall

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala