Documents

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

Här finns Gotlands nations styrdokument - stadgar, reglementen och policys - samt olika blanketter som är bra för dig som medlem - bostadsansökan och stipendieansökan. Tveka inte att kontakta kuratorerna på 1Q/2Q/3Q@gotlandsnation.se om du har några frågor.

 

Stadgar

Gotlands nations stadgar styr dess verksamhet. Här beskrivs nationens syfte och grundläggande funktion. Nationens reglementen reglerar de olika ämbetena.

Policydokument

Gotlands nations policydokument uppdateras regelbundet för att hållas aktuella. Vi har bl.a. en jämlikhetspolicy, en alkoholhandlingsplan och en uthyrningspolicy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta förste kurator på 1Q@gotlandsnation.se.

Bostäder

Gotlands nation erbjuder sina medlemmar bostäder i nationen regi. Vi har nybyggda lägenheter i Observatorieparken och centrala korridorsrum i nationshuset. Som Recce (ny student) har du förtur till vissa rum - läs mer under fliken "Bostäder". Kontakt för bostadsfrågor är andre kurator på 2Q@gotlandsnation.se.

Stipendier

Som medlem i Gotlands nation kan du söka nationens stipendier. Utlysning av lediga stipendier anslås på nationens anslagstavla utanför kuratorsexpeditionen samt på hemsida. Kontakta förste kurator på 1Q@gotlandsnation.se om du vill veta mer! 

 

Files and documents

The office

Mon-Wed 11-13
Thu 17-19
Book an appointment to talk with 3Q and KXM

Bettys pub

Wed-Thu 18-00
Friday: 18-01

Jakens café

Saturday 12-15

Sunday: 12-15

Study fika

Mon-Thu: 10-16

Library

Tuedays: 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

During office hours

Contact us

1Q - First curator

Sara Camiolo

The First Curator handle questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Daniel Backlund

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Monica Casillas Campo

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala