History

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

Nationerna i Uppsala bildas redan under 1600-talet. Efter en förlaga vid Universitetet i Paris sluter sig studenter med gemensam härkomst samman och bildar natio - eller nation som vi idag kallar det.

Gotlands nation bildas, enligt de första funna stadgar, 1681. Redan 1663 omnämns nationen i protokoll vid Universitetets konstitorium, där man beslutar att instifta en inspektor över Gotlands, Germaniums och Livlands nationer.

Under de tidiga åren hade nationer en ansträngd relation med Universitetet, under 1600-talet försökte man förbjuda nationerna då man ansåg att de var direkt farliga för stadens övriga invånare. Påbudet hade dock inget verkan, och Universitet instiftade så 1663 vid nationerna inspektorer, som skulle tillse att ordning och lag efterföljdes. Till denna dag har nationerna behållit sina inspektorer, även om dennes arbetsuppgifter har förändrats något under åren.

Från början rymdes nationen i en kista - fiscus - men sedan dess har vi vuxit. År 1872 får vi vårt första nationshus, idag beläget bakom det nuvarande. Huset doneras av Carl Norrby, som i motprestation kräver att hans änka skall upplåta hyra under resten av sitt liv. Nationen växer, och huset blir snart för litet. 1957 flyttar vi in i vårt nuvarande hus, på Östra ågatan 13. Huset är toppmodernt med hiss och stort kök och invigs med pompa och ståt.

I nationshuset på Östra ågatan har vi huserat sedan dess. Gotlands nation har utvecklats och växt, men i grunden är vi densamma som 1681. Vi är en sammanslutning av studenter som äger och driver vår egen nation. Hjärtligt välkomna hit!

 

Tidslinje

Mycket har hänt under de ca 330 år som nationen har funnits. Här kommer några händelser som har satt sina spår, eller som brukar dyka upp i tal eller dylikt.

1663

Nationens inofficiella födelse. Enligt ett protokoll från konsistoriet den 14 januari utnämndes prof. Lipstorpius att vara inspektor över nationen som omfattade provinserna ”Finlandz, Livonum, Gothland et Germanorum”.

1681

Nationens officiella födelse med 8-10 medlemmar. Vi hade inget hus utan tillhörigheterna förvarades i en kista, fiscus, hemma hos kuratorn.

1745

eller senare Gotlands avskaffar som sista nation pennalismen, det vill säga den sed att nya medlemmar fick utstå en massa plågor, spott och spe.

1747

Nationens samtliga medlemmar sitter i fängelse i 8 dagar för att ha vistats på stadens gator medan det var förbjudet (efter en efterfest när man försökte ta sig in hos en vinhandlare och vandaliserade dennes hus).

1801

Nationens lägsta medlemsantal: 3 st.

1872

Nationen får ett hus i donation av kyrkoherden Carl Norrby i När; huset bakom det nuvarande nationshuset.

1873

Den första kvinnan vid ett svenskt universitet, Betty Pettersson, skriver in sig i Gotlands. Herrarna var inte glada…

1957

Det nya nationshuset invigs, och det gamla säljs.

1967

Det första numret av Nya Nationsnytt (numera Lambskallet) utkommer. Första täckatingen som nationen hjälper till med.

1971

Kuratorerna (2 st) anställs på heltid.

1983-84

Köket döms ut av hälsovårdsnämnden: stor ombyggnad av nationen.

1983-96

Nationens första (och Uppsalas andra) kvinnliga inspektor.

1988

Renovering – igen, första 3Q anställs på halvtid.

1997

Puben får dess nuvarande utseende.

1998

Nationen får 35 nya studentrum i Postfastigheten vid Centralstationen.

2000

Nationshuset på Östra Ågatan totalrenoveras invändigt.

2001

Den första 3Q som sitter på ett år. Lambskallegasquen fyller 50 år och jubileumsgasquen hålls på Uppsala slott.

2004

Puben får sitt nuvarande namn, Bettys, under en högtidlig invigning.

2006

Nationen fyller 325 år och firar med bal på V-Dala nation.

2008

De nya bostäderna i Observatorieparken klara för inflytt.

2012

Nationshuset gamla gråa fasad totalrenoveras och alla fönster byts ut. Numera har nationen en trevlig solskensgul nyans!

The office

Opens 12/8

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Opens 5/9

Jakens café

Opens 8/9

Sat-Sun 12-15

Study fika

Opens 9/9

Mon-Thu 10-16

Library

Opens 5/9

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

during reception hours

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Alva Häyry

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala