Lagtima landskap I

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 12 februari 2019 klockan 18.00 å nationens festsal.

 

Preliminär föredragningslista:

§1      Landskapets öppnande

§2      Fastställande av röstlängd

§3      Godkännande av kallelseförfarandet

§4      Fastställande av föredragningslistan

§5      Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§6      Godkännande av föregående landskapsprotokoll

-          2018-10-23

-          2018-12-04

§7      Adjungeringar

§8      Meddelanden från inspektor

§9      Meddelanden från nationsstyrelsen

§10   Meddelanden från kuratelet

§11   Meddelanden från bostadsstiftelsen

§12   Övriga meddelanden

§13   Inträdda landsmän

§14   Utträdda landsmän

§15   Revidering av reglemente för jämlikhetsnämnden

§16   Fyllnadsval av en arkivarie 2019

§17   Fyllnadsval av en recentiorsförman 2019

§18   Fyllnadsval av en vice hembygds- och kulturnämndsordförande 2019

§19   Fyllnadsval av fyra klubbverkare vt 19

§20   Fyllnadsval av en Uthyrningsansvarig ht 18

§21   Fyllnadsval av en Uthyrningsansvarig vt 19

§22   Fyllnadsval av en helgfikavärd vt 19

§23   Fyllnadsval av åtta pluggfikavärdar vt 19

§24   Fyllnadsval av en teknikansvarig 2019

§25   Fyllnadsval av en idrottsförman 2019

§26   Fyllnadsval av en idrottsförman vt 19

§27   Fyllnadsval av en fanbärare 2019

§28   Fyllnadsval av en marskalk ht 18-vt 19

§29   Fyllnadsval av en IT-ansvarig vt 19

§30   Fyllnadsval av en skattmästare ht 17-vt 19

§31   Fyllnadsval av två revisorsassistenter ht 18-vt 19

§32   Fyllnadsval av en stipendienämndsledamot 2019

§33   Fyllnadsval av minst fyra biblioteksnämndsledamöter 2019

§34   Fyllnadsval av minst tre recentiorsnämndsledamöter 2019

§35   Fyllnadsval av en PR förmän vt 19

§36   Fyllnadsval av en PR förmän ht 18

§37   Fyllnadsval av minst 2 PR-nämndsledamot 2019

§38   Fyllnadsval av en Valnämndordförande vt 18

§39   Fyllnadsval av två valnämndssuppleanter ht 18-vt 19

§40   Fyllnadsval av minst två hembygds- och kulturnämndsledamot ht 18-vt 19

§41   Fyllnadsval av en körordförande

§42   Val av hedersledamot

§43   Granskning av ämbetsmän

§44   Övriga frågor

§45   Ordet fritt

§46   Landskapets avslutande

 

 

Yaee Oviedo
Förste Kurator 2019

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala