Nationen på rätt sida ån

Expeditionen
Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19
Bettys Pub
Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01
Jakens Café
Lör-Sön: 12-15
Pluggfika
Vardagar: 10-16
Biblioteket
Torsdagar: 17-19
GNIF
Söndagar: 19-20

Lagtima landskap 19/5

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 19 maj 2015 klockan 18.00 å nationens festsal.

 

Preliminär föredragningslista:

 

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
  • 2015-04-14
 7. Adjungeringar
 8. Meddelanden från inspektor
 9. Meddelanden från nationsstyrelsen
 10. Meddelanden från kuratelet
 11. Meddelanden från bostadsstiftelsen
 12. Övriga meddelanden
 13. Inträdda landsmän
 14. Utträdda landsmän
 15. Reglemente för förtjänstmedaljer
 16. Jämlikhetspolicy, Jämställdhetsplan och alkoholhandlingsplan
 17. Val av en skattmästare ht15-vt17
 18. Val av tre ledamöter till nationsstyrelsen ht15-vt17
 19. Val av två revisorer ht15-vt16
 20. Val av två revisorssuppleanter ht15-vt16
 21. Val av en fanbärare ht15-vt16
 22. Val av en nationsfotograf ht15-vt16
 23. Val av en förman för gutniska lekar ht15-vt16
 24. Val av en granskningsman ht15-vt16
 25. Val av fem helgfikavärdar ht15
 26. Val av en hemsideansvarig ht15
 27. Val av en hembygds- och kulturnämndsordförande ht15-vt16
 28. Val av en idrottsförman ht15-vt16
 29. Val av en krönikör ht15-vt16
 30. Val av en marskalk ht15-vt16
 31. Val av en miljöförman ht15-vt16
 32. Val av en nationsmarskalk ht15-vt16
 33. Val av sju vardagsfikavärdar ht15
 34. Val av en PR-förman ht15-vt16
 35. Val av en radioförman ht15
 36. Val av en redaktör ht15-vt16
 37. Val av en nationssekreterare ht15-vt16
 38. Val av en sånganförare ht15-vt16
 39. Val av en teaterförman ht15-vt16
 40. Val av en valnämndsordförande ht15-vt16
 41. Val av två bostadsstiftelseledamöter ht15-vt17
 42. Val av åtta valnämndsledamöter ht15-vt16
 43. Val av minst fyra hembygds- och kulturnämndsledamöter ht15-vt16
 44. Val av minst fyra radionämndsledamöter ht15
 45. Fyllnads val av en fanbärare 2015
 46. Fyllandsval av en DJ 2015
 47. Fyllnadsval av sex klubbverkare ht15
 48. Fyllandsval av en reccentiorsförman 2015
 49. Fyllnadsval av tre vardagsfikavärdar vt15
 50. Fyllnadsval av en körordförande 2015
 51. Fyllnadsval av minst en reccenämndsledamot 2015
 52. Fyllnadsval av minst en hembygds- och kulturnämndsledamot ht14-vt15
 53. Fyllnadsval av minst en PR- och kommunikationsnämndsledamot 2015
 54. Fyllnadsval av minst en fastighetsnämndsledamot 2015
 55. Tillsättande av stipendier
 56. Val av hedersledamot
 57. Granskningar av ämbetsmän
 58. Fastställande av inskrivningsavgfit
 59. Övriga frågor
 60. Ordet fritt
 61. Hemförlovning
 62. Landskapets avslutande

Max Hammarstedt

Förste kurator 2015

 

På landskapet kommer jämlikhetspolicyn, jämställdhetsplan och alkoholhandlingsplan att diskuteras. Google drive-länkar finns nedan till 2015 års förslag, där förändringar från föregående år gulmarkerats, samt till 2014 års policydokument och handlingsplaner för jämförelse. Har du synpunkter så inkom gärna med dem till 1q@gotlandsnation.se

https://drive.google.com/…/0B98u2kWMp_CxR2xrM3BfV0c0d…/view…

https://drive.google.com/…/0B98u2kWMp_CxQmJUNTBIX25Vb…/view

Majmiddag!

Den första maj inbjuder Gotlands nation till årets finaste middag, Majmiddagen!

Majmiddagen bjuder på många gotländska traditioner och en mycket, mycket god meny. Seniorer kommer även installeras, och det ryktas att Smålands nation har siktet inställt på våran bagarskylt.

Hjärtligt välkomna!

Majmiddag
1 maj kl 17 dk
Mörk kostym
430/390 kr
Anmälan till förste kurator på 1q@gotlandsnation.se senast den 24/4
___________________________

The first of May is special at Gotlands nation. We bid you welcome to our most exquisite gasque and an unforgettable experience! 

The Majmiddag will let you experience many true Gotlandic traditions and a very tasty meny. Most welcome!

Majmiddag
1 May at 5.30pm
Suit/Semi formal (sve. Mörk kostym)
430/390 (no alcohol)
Tickets: send an email to 1Q@gotlandsnation the 24/4 at the latest.

Urtima Landskap

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till urtima landskap tisdagen den 14 april 2015 klockan 18.00 å nationens festsal. Presentationer av kandidater till posterna andre kurator samt köksmästare sitter anslagna på nationens anslagstavla.

Preliminär föredragningslista:

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
  • 2014-12-02
  • 2015-02-12
 7. Adjungeringar
 8. Meddelanden från inspektor
 9. Meddelanden från nationsstyrelsen
 10. Meddelanden från kuratelet
 11. Meddelanden från bostadsstiftelsen
 12. Övriga meddelanden
 13. Inträdda landsmän
 14. Utträdda landsmän
 15. Kallade seniorer
 16. Val av andre kurator ht15-vt16
 17. Val av köksmästare ht15        
 18. Val av en recentiorsförman ht15-vt16
 19. Val av sex klubbverkare ht15
 20. Val av en internationell sekreterare ht15-vt16
 21. Val av en uthyrningsansvarig ht15-vt16
 22. Fyllnadsval av en körordförande 2015
 23. Fyllnadsval av en fanbärare 2015
 24. Fyllnadsval av en DJ 2015
 25. Fyllnadsval av en fotograf ht14-vt15
 26. Fyllnadsval av en nationsmarskalk ht14-vt15
 27. Fyllnadsval av fyra vardagsfikavärdar vt15
 28. Förtydligande av beslut gällande bostadsstiftelsens lån
 29. Jämställdhetsplan och alkoholhandlingsplan 2015
 30. Reglemente för förtjänstmedaljer
 31. Tillsättande av stipendier
 32. Val av hedersledamot
 33. Granskningar av ämbetsmän
 34. Övriga frågor
 35. Ordet fritt
 36. Landskapets avslutande

Max Hammarstedt

Förste kurator 2015

 

Påskstängt / Closed over Easter

Från och med måndagen den 30/3 så har nationen påskstängt. Välkommen åter tisdagen den 7/4!

The nation will be closed over easter, starting this monday. Welcome back on tuesday the 7th of April!

Mitterminsgasque

English Below] Gotlands nation bjuder in till en kväll utan dess like den 17 april! Det blir gasque, det blir cocktails och det blir livat! Kemtvätta din nyårssmoking eller damma av den där oklara knälånga klänningen du aldrig använder och kom till Mitterminsgasque med tema cocktail!

Klädkod: Kavaj/Smoking
270/220 kr alkfri
17 April 18dk
Anmälan sker till: 1q@gotlandsnation.se senast 12/4

Efteråt kommer det vara ett släpp till 04 med Chic, mer information kommer.

____________________________________________

Gotlands nation invites you to a night like no other the 17th of April. There'll be a gasque, cocktails and good times! Dry clean your smoking, or dust off that knee long dress you never use and come to the Mitterminsgasque where the theme is cocktail!

Dresscode: Suit/Black tie
270/220 kr alcohol free
17 April 18.30
For tickets send an email to: 1q@gotlandsnation.se, before 12/4.

Afterwards there'll be a släpp untill 04, more information later.

Kontakta oss!

1Q - Förstekurator

Max Hammarstedt

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Per Nordberg

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Ellika Lindström

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

Hitta till Gotlands

Adress:

Östra Ågatan 13
SE-75322 Uppsala


Länk till Google Maps