Nationen på rätt sida ån

Expeditionen
Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19
Bettys Pub
Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01
Jakens Café
Lör-Sön: 12-15
Pluggfika
Vardagar: 10-16
Biblioteket
Torsdagar: 17-19
GNIF
Söndagar: 19-20

Utlysning av studentrum

Ett studentrum finns att söka på Östra ågatan 13. 

Studentrum
Inflyttning: 1a augusti
Yta: 21 kvm
Typ: 1 rum i korridor
Våning: 4
Hyra: 3440 kr

I månadshyran ingår värme och vatten. Rummet är hyresfritt juni och juli. Internet tillhandahålls via UpUnet-S. 

Utlysning av lägenheterna sker söndag den 14e juli kl 12.00 å nationens lokaler. Sökande måste närvara personligen eller genom befullmäktigat ombud. Ansönkingshandlingar skall vara inlämnade senast den 6e juli kl 17.00. Observera att det från och med den 1:a juli är en ny termin, och att en ny bostadsansökan måste lämnas in. Du måste vara medlem i Gotlands nation för att kunna söka lägenheterna.

Under sommaren har expeditionen enbart öppet måndagar 15-17 och då går det bra att lämna in din bostadsansökan. Det går även bra att lämna den till personalen på Bettys balkong, som då ser till att den kommer rätt.

Har du några frågor så hör av dig till 2q@gotlandsnation.se

Sommaren är här / Summer is here!

En stor del av nationens verksamhet har nu gått på sommarlov. Men istället för att bomma igen helt så välkommnar vi sommaren med en helt nystartad sommarpub, Bettys Balkong! Titta förbi smygpremiären ikväll och var med om något historiskt!

A large part of the nation has gone on summer holiday, but not all of it! This summer we are proud to present our new pub, Bettys balkong! Stop by tonight and be a part of history!

Utlysning studentrum

Ett studentrum finns att söka på Östra ågatan 13. 

Studentrum
Inflyttning: 1a augusti
Yta: 12 kvm
Typ: 1 rum i korridor
Våning: 5
Hyra: 2720 kr

I månadshyran ingår värme och vatten. Rummet är hyresfritt juni och juli. Internet tillhandahålls via UpUnet-S. 

Utlysning av lägenheterna sker söndag den 7e juni kl 10.00 å nationens lokaler. Sökande måste närvara personligen eller genom befullmäktigat ombud. Ansönkingshanldingar skall vara inlämnade senast den 6e juni kl 12.00. Observera att ansökningar från tidigare terminer inte är giltiga. Du måste vara medlem i Gotlands nation för att kunna söka lägenheterna.

Har du några frågor så hör av dig till 2q@gotlandsnation.se

 

Lagtima landskap 19/5

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 19 maj 2015 klockan 18.00 å nationens festsal.

 

Preliminär föredragningslista:

 

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
  • 2015-04-14
 7. Adjungeringar
 8. Meddelanden från inspektor
 9. Meddelanden från nationsstyrelsen
 10. Meddelanden från kuratelet
 11. Meddelanden från bostadsstiftelsen
 12. Övriga meddelanden
 13. Inträdda landsmän
 14. Utträdda landsmän
 15. Reglemente för förtjänstmedaljer
 16. Jämlikhetspolicy, Jämställdhetsplan och alkoholhandlingsplan
 17. Val av en skattmästare ht15-vt17
 18. Val av tre ledamöter till nationsstyrelsen ht15-vt17
 19. Val av två revisorer ht15-vt16
 20. Val av två revisorssuppleanter ht15-vt16
 21. Val av en fanbärare ht15-vt16
 22. Val av en nationsfotograf ht15-vt16
 23. Val av en förman för gutniska lekar ht15-vt16
 24. Val av en granskningsman ht15-vt16
 25. Val av fem helgfikavärdar ht15
 26. Val av en hemsideansvarig ht15
 27. Val av en hembygds- och kulturnämndsordförande ht15-vt16
 28. Val av en idrottsförman ht15-vt16
 29. Val av en krönikör ht15-vt16
 30. Val av en marskalk ht15-vt16
 31. Val av en miljöförman ht15-vt16
 32. Val av en nationsmarskalk ht15-vt16
 33. Val av sju vardagsfikavärdar ht15
 34. Val av en PR-förman ht15-vt16
 35. Val av en radioförman ht15
 36. Val av en redaktör ht15-vt16
 37. Val av en nationssekreterare ht15-vt16
 38. Val av en sånganförare ht15-vt16
 39. Val av en teaterförman ht15-vt16
 40. Val av en valnämndsordförande ht15-vt16
 41. Val av två bostadsstiftelseledamöter ht15-vt17
 42. Val av åtta valnämndsledamöter ht15-vt16
 43. Val av minst fyra hembygds- och kulturnämndsledamöter ht15-vt16
 44. Val av minst fyra radionämndsledamöter ht15
 45. Fyllnads val av en fanbärare 2015
 46. Fyllandsval av en DJ 2015
 47. Fyllnadsval av sex klubbverkare ht15
 48. Fyllandsval av en reccentiorsförman 2015
 49. Fyllnadsval av tre vardagsfikavärdar vt15
 50. Fyllnadsval av en körordförande 2015
 51. Fyllnadsval av minst en reccenämndsledamot 2015
 52. Fyllnadsval av minst en hembygds- och kulturnämndsledamot ht14-vt15
 53. Fyllnadsval av minst en PR- och kommunikationsnämndsledamot 2015
 54. Fyllnadsval av minst en fastighetsnämndsledamot 2015
 55. Tillsättande av stipendier
 56. Val av hedersledamot
 57. Granskningar av ämbetsmän
 58. Fastställande av inskrivningsavgfit
 59. Övriga frågor
 60. Ordet fritt
 61. Hemförlovning
 62. Landskapets avslutande

Max Hammarstedt

Förste kurator 2015

 

På landskapet kommer jämlikhetspolicyn, jämställdhetsplan och alkoholhandlingsplan att diskuteras. Google drive-länkar finns nedan till 2015 års förslag, där förändringar från föregående år gulmarkerats, samt till 2014 års policydokument och handlingsplaner för jämförelse. Har du synpunkter så inkom gärna med dem till 1q@gotlandsnation.se

https://drive.google.com/…/0B98u2kWMp_CxR2xrM3BfV0c0d…/view…

https://drive.google.com/…/0B98u2kWMp_CxQmJUNTBIX25Vb…/view

Kontakta oss!

1Q - Förstekurator

Max Hammarstedt

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Per Nordberg

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Ellika Lindström

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

Hitta till Gotlands

Adress:

Östra Ågatan 13
SE-75322 Uppsala


Länk till Google Maps