Nationen på rätt sida ån

Expeditionen
Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19
Bettys Pub
Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01
Jakens Café
Lör-Sön: 12-15
Pluggfika
Vardagar: 10-16
Biblioteket
Torsdagar: 17-19
GNIF
Söndagar: 19-20

Utlysning studentlägenheter

Tre studentlägenheter på Rackarbergsgatan 15 finns nu att söka.

Lägenhet 1
Inflyttning: 1 februari
Yta: 36 kvm
Typ: 2 rum med kokvrå
Våning: 3
Månadshyrayra: 5 510 kr

I månadshyran ingår värme.

 

Lägenhet 2
Inflyttning: 1 februari
Yta: 36 kvm
Typ: 2 rum med kokvrå
Våning: 3
Månadshyrayra: 5 510 kr

I månadshyran ingår värme.

 

Lägenhet 3
Inflyttning: 1 januari
Yta: 38 kvm
Typ: 1 rum med sovalkov och kokvrå
Våning: 6
Månadshyrayra: 5 680 kr

I månadshyran ingår värme.

Observera att de här angivna hyrorna gäller för 2015. Beslut om eventuell hyreshöjning har ännu inte fattats men det är troligt att hyrorna för 2016 kommer vara högre än de här angivna. 


Utlysning av lägenheterna sker måndag den 7 december kl 10.00 å nationens lokaler. Sökande måste närvara personligen eller genom befullmäktigat ombud. Ansönkingshandlingar skall vara inlämnade senast fredag den 4 december kl 12.00 Observera att ansökningar från tidigare terminer inte är giltiga. Du måste vara medlem i Gotlands nation för att kunna söka lägenheterna.

Har du några frågor så hör av dig till 2q@gotlandsnation.se

Kallelse till lagtima landskap 1/12

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 1 december 2015 klockan 18.00 å nationens festsal.

 

På landskapet kommer vi besluta om heltidsarvodering av köksmästare. Följ länken nedan för att läsa underlaget:

https://www.dropbox.com/s/jadct1uvao06jt9/skrivelse-om-k%C3%B6ksm%C3%A4star%C3%A4mbetet-b%C3%A4st.docx?dl=0

 

Preliminär föredragningslista:

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
  • 2015-10-27
 7. Adjungeringar
 8. Meddelanden från inspektor
 9. Meddelanden från nationsstyrelsen
 10. Meddelanden från kuratelet
 11. Meddelanden från bostadsstiftelsen
 12. Övriga meddelanden
 13. Inträdda landsmän
 14. Utträdda landsmän
 15. Stadgerevisionen
 16. Heltidsarvodering av Köksmästare
 17. Uthyrningspolicyn
 18. Val av en Arkivarie 2016
 19. Val av en Bibliotekarie 2016
 20. Val av två DJs 2016
 21. Val av en Fanbärare 2016
 22. Val av en Granskningsman 2016
 23. Val av fem Helgfikavärdar vt16
 24. Val av en Hemsideansvarig vt16
 25. Val av en Idrottsförman 2016
 26. Val av sju Vardagsfikavärdar vt16
 27. Val av en Redaktör 2016
 28. Val av en Radioförman vt16
 29. Val av en Vice HK-nämndsordförande 2016
 30. Val av en Utskänkningsförman 2016-2017
 31. Val av sex Stipendienämndsledamöter 2016
 32. Val av minst fyra Biblioteksnämndsledamöter 2016
 33. Val av minst fyra Reccenämndsledamöter 2016
 34. Val av minst fyra PR- och kommunikationsnämndsledamöter 2016
 35. Val av minst fyra Radionämndsledamöter vt16
 36. Val av tre Fastighetsnämndsledamöter 2016
 37. Fyllnadsval av en Uthyrningsansvarig 2016
 38. Fyllnadsval av en Fanbärare ht15-vt16
 39. Fyllnadsval av sex Klubbverkare vt16
 40. Fyllnadsval av minst en HK-nämndsledamot ht15-vt16
 41. Val av hedersledamot
 42. Tillsättande av stipendier
 43. Utdelning av förtjänstmedaljer
 44. Granskningar av ämbetsmän
 45. Övriga frågor
 46. Ordet fritt
 47. Hemförlovning
 48. Landskapets avslutande

Max Hammarstedt

Förste kurator 2015

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 1 december 2015 klockan 18.00 å nationens festsal.

 

 

Preliminär föredragningslista:

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
  • 2015-10-27
 7. Adjungeringar
 8. Meddelanden från inspektor
 9. Meddelanden från nationsstyrelsen
 10. Meddelanden från kuratelet
 11. Meddelanden från bostadsstiftelsen
 12. Övriga meddelanden
 13. Inträdda landsmän
 14. Utträdda landsmän
 15. Heltidsarvodering av Köksmästare
 16. Uthyrningspolicyn
 17. Val av en Arkivarie 2016
 18. Val av en Bibliotekarie 2016
 19. Val av två DJs 2016
 20. Val av en Fanbärare 2016
 21. Val av en Granskningsman 2016
 22. Val av fem Helgfikavärdar vt16
 23. Val av en Hemsideansvarig vt16
 24. Val av en Idrottsförman 2016
 25. Val av sju Vardagsfikavärdar vt16
 26. Val av en Redaktör 2016
 27. Val av en Radioförman vt16
 28. Val av en Vice HK-nämndsordförande 2016
 29. Val av en Utskänkningsförman 2016-2017
 30. Val av sex Stipendienämndsledamöter 2016
 31. Val av minst fyra Biblioteksnämndsledamöter 2016
 32. Val av minst fyra Reccenämndsledamöter 2016
 33. Val av minst fyra PR- och kommunikationsnämndsledamöter 2016
 34. Val av minst fyra Radionämndsledamöter vt16
 35. Val av tre Fastighetsnämndsledamöter 2016
 36. Fyllnadsval av en Uthyrningsansvarig 2016
 37. Fyllnadsval av en Fanbärare ht15-vt16
 38. Fyllnadsval av sex Klubbverkare vt16
 39. Fyllnadsval av minst en HK-nämndsledamot ht15-vt16
 40. Val av hedersledamot
 41. Tillsättande av stipendier
 42. Utdelning av förtjänstmedaljer
 43. Granskningar av ämbetsmän
 44. Övriga frågor
 45. Ordet fritt
 46. Hemförlovning
 47. Landskapets avslutande

Max Hammarstedt

Förste kurator 2015

Höststängt

Den här veckan har nationens verksamheter höststängt. Det innebär att pluggfika, Bettys pub och Jakens café kommer hålla stängt och öppna igen nästa vecka. Välkommen åter då!

Ikväll är det landskap på nationen. Det börjar kl 18.00. Glöm inte att ta med nationskort om du vill närvara!

The nation will be closed this week. That means that the study fika, the pub and Jakens café will be closed. The nation is open as usual next week. Welcome then!

Tonight there's Landskap at the nation. It starts at 6 pm sharp. Don't forget to bring your nation card if you want to come!

Landskapskallelse 27/10

Här följer kallelsen till Urtima landskap den 27 oktober. På landskapet kommer nationen välja 1Q och 3Q. Presentationer till kandidaterna kan ni hitta på https://www.dropbox.com/sh/i2vwyu6hmey6qxo/AAAc7g10w5SmWvMV390RAs1Wa?dl=0

 

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till urtima landskap tisdagen den 27 oktober 2015 klockan 18.00 å nationens festsal.

 

Preliminär föredragningslista:

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Val av en mötessekreterare
 7. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
  • 2015-05-19
  • 2015-09-29
 8. Adjungeringar
 9. Meddelanden från inspektor
 10. Meddelanden från nationsstyrelsen
 11. Meddelanden från kuratelet
 12. Meddelanden från bostadsstiftelsen
 13. Övriga meddelanden
 14. Inträdda landsmän
 15. Utträdda landsmän
 16. Bokslut
 17. Val av en Förste kurator 2016
 18. Val av en Tredje kurator 2016
 19. Val av en Köksmästare vt16
 20. Val av en Uthyrningsansvarig 2016
 21. Val av en Recentiorsförman 2016
 22. Val av sex Klubbverkare vt16
 23. Fyllnadsval av två DJ:s 2015
 24. Fyllnadsval av en Fanbärare ht15-vt16
 25. Fyllnadsval av en Klubbverkare ht15
 26. Fyllnadsval av en Körordförande 2015
 27. Fyllnadsval av en Sånganförare ht15-vt16
 28. Fyllnadsval av en Teaterförman ht15-vt16
 29. Fyllnadsval av en Vice HK-nämndsordförande 2015
 30. Fyllnadsval av tre Vardagsfikavärdar ht15
 31. Fyllnadsval av en Stipendienämndsledamot 2015
 32. Fyllnadsval av minst en Biblioteksnämndsledamot 2015
 33. Fyllnadsval av minst en Recentiorsnämndsledamot 2015
 34. Fyllnadsval av minst en Hk-nämndsledamot ht15-vt16
 35. Fyllnadsval av minst en PR-nämndsledamot 2015
 36. Fyllnadsval av minst fyra Radionämndsledamöter ht15
 37. Fyllnadsval av en Fastighetsnämndsledamot 2015
 38. Fyllnadsval av en Valnämndssuppleant ht15-vt16
 39. Val av hedersledamot
 40. Tillsättande av stipendier
 41. Granskningar av ämbetsmän
 42. Övriga frågor
 43. Ordet fritt
 44. Landskapets avslutande

 

Max Hammarstedt

Förste kurator 2015

Utlysning studentrum

Ett studentrum finns att söka på Östra ågatan 13. 

Studentrum
Inflyttning: 1 november
Yta: 24 kvm
Typ: 1 rum i korridor
Våning: 4
Hyra: 3 665 kr

I månadshyran ingår värme och vatten. Rummet är hyresfritt juni och juli. Internet tillhandahålls via UpUnet-S. 

Utlysning av lägenheterna sker tisdag den 20 oktober kl 13.00 å nationens lokaler. Sökande måste närvara personligen eller genom befullmäktigat ombud. Underskrivna ansönkingshandlingar skall vara inlämnade senast måndag den 19 oktober kl 13.00. Observera att ansökningar från tidigare terminer inte är giltiga. Du måste vara medlem i Gotlands nation för att kunna söka lägenheterna.

Har du några frågor så hör av dig till 2q@gotlandsnation.se

Kontakta oss!

1Q - Förstekurator

Max Hammarstedt

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Erik Bogegård

018 - 158 222
070 - 735 44 72
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Ellika Lindström

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

Hitta till Gotlands

Adress:

Östra Ågatan 13
SE-75322 Uppsala


Länk till Google Maps