Nationen på rätt sida ån

Expeditionen
Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19
Bettys Pub
Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01
Jakens Café
Lör-Sön: 12-15
Pluggfika
Vardagar: 10-16
Biblioteket
Torsdagar: 17-19
GNIF
Söndagar: 19-20

Utlysning studentrum

Ett studentrum finns att söka på Östra ågatan 13. 

Studentrum
Inflyttning: 1 november
Yta: 24 kvm
Typ: 1 rum i korridor
Våning: 4
Hyra: 3 665 kr

I månadshyran ingår värme och vatten. Rummet är hyresfritt juni och juli. Internet tillhandahålls via UpUnet-S. 

Utlysning av lägenheterna sker tisdag den 20 oktober kl 13.00 å nationens lokaler. Sökande måste närvara personligen eller genom befullmäktigat ombud. Underskrivna ansönkingshandlingar skall vara inlämnade senast måndag den 19 oktober kl 13.00. Observera att ansökningar från tidigare terminer inte är giltiga. Du måste vara medlem i Gotlands nation för att kunna söka lägenheterna.

Har du några frågor så hör av dig till 2q@gotlandsnation.se

Lambskallegasque-biljetter

Angående Lambskallegasque-biljetter: Biljetter till Lambskallegasquen (14/11) kommer börja säljas följande datum under expeditionstid (11-13): 19 oktober för ämbetsmän. 20 oktober för medlemmar. 21 oktober för övriga. Förtur gäller för dem som köper biljett på plats under expeditionstid. Anmälningar via mail kommer hanteras efteråt.

Regarding tickets for the Lambskallegasque: Tickets for the Lambskallegasque (14/11) will be sold during the following dates during expedition hours (11 am-1pm): 19 October for functionaries. 20 October for members. 21 October for everyone else. Priority will be given to those who apply for tickets at the nation during expedition-hours. Email applications will be handled after expedition hours.

Lagtima landskap 29/8

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 29 september 2015 klockan 18.00 å nationens festsal.

 

Preliminär föredragningslista:

 

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Val av en mötessekreterare
 7. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
  • 2015-05-19
 8. Adjungeringar
 9. Meddelanden från inspektor
 10. Meddelanden från nationsstyrelsen
 11. Meddelanden från kuratelet
 12. Meddelanden från bostadsstiftelsen
 13. Övriga meddelanden
 14. Inträdda landsmän
 15. Utträdda landsmän
 16. Kallade seniorer
 17. Nationens organisation
 18. Bokslut
 19. Budget
 20. Val av två valnämndssuppleanter ht15-vt16
 21. Fyllnadsval av två DJ:s 2015
 22. Fyllnadsval av en Fanbärare ht15-vt16
 23. Fyllnadsval av en Fotograf ht15-vt16
 24. Fyllnadsval av En förman för gutniska lekar ht15-vt16
 25. Fyllnadsval av fyra Helgfikavärdar ht15
 26. Fyllnadsval av en HK-nämndsordförande ht15-vt16
 27. Fyllnadsval av en vice HK-nämndsordförande 2015
 28. Fyllnadsval av fem Klubbverkare ht15
 29. Fyllnadsval av en Körordförande 2015
 30. Fyllnadsval av sex Vardagsfikavärdar ht15
 31. Fyllnadsval av en Teaterförman ht15-vt16
 32. Fyllnadsval av minst en Biblioteksnämndsledamöter 2015
 33. Fyllnadsval av minst en Recentiorsnämndsledamöter 2015
 34. Fyllnadsval av minst en Hk-nämndsledamöter ht15-vt16
 35. Fyllnadsval av minst en PR-nämndsledamöter 2015
 36. Fyllnadsval av minst fyra Radionämndsledamöter ht15
 37. Fyllnadsval av två Fastighetsnämndsledamöter 2015
 38. Fyllnadsval av en Valnämndsledamot ht15-vt16
 39. Val av hedersledamot
 40. Tillsättande av stipendier
 41. Granskningar av ämbetsmän
 42. Övriga frågor
 43. Ordet fritt
 44. Landskapets avslutande

 

Max Hammarstedt

Förste kurator 2015

Utlysning studentrum och lägenhet

Ett studentrum på Östra ågatan 13 och en studentlägenhet på Rackarbergsgatan 15 finns nu att söka.

Östra Ågatan 13
Inflyttning: 1 oktober
Yta: 16,5 kvm
Typ: 1 rum i korridor
Våning: 5
Månadshyra: 3100 kr

I månadshyran ingår hushållsel, värme och vatten. Rummet är hyresfritt juni och juli. 

 

Rackarbergsgatan 15
Inflyttning: 1 oktober
Yta: 38 kvm
Typ: 1 rum med kokvrå och sovalkov
Våning: 5
Månadshyrayra: 5680 kr

I månadshyran ingår värme.


Utlysning av lägenheterna sker tisdag 15 september kl 10.00 å nationens lokaler. Sökande måste närvara personligen eller genom befullmäktigat ombud. Ansönkingshandlingar skall vara inlämnade senast den 14 september kl 12.00. Observera att ansökningar från tidigare terminer inte är giltiga. Du måste vara medlem i Gotlands nation för att kunna söka lägenheterna.

Har du några frågor så hör av dig till 2q@gotlandsnation.se

Kontakta oss!

1Q - Förstekurator

Max Hammarstedt

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Erik Bogegård

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Ellika Lindström

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

Hitta till Gotlands

Adress:

Östra Ågatan 13
SE-75322 Uppsala


Länk till Google Maps