Urtima landskap med val av 1Q, 3Q och KXM

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till urtima landskap tisdagen den 23 oktober klockan 18.00 å nationens festsal.

Preliminär föredragningslista:

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av en mötessekreterare
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Godkännande av föregående landskapsprotokoll

-          2018-02-13

-          2018-03-20

-          2018-09-18

 1. Adjungeringar
 2. Meddelanden från inspektor
 3. Meddelanden från nationsstyrelsen
 4. Meddelanden från kuratelet
 5. Meddelanden från bostadsstiftelsen
 6. Övriga meddelanden
 7. Inträdda landsmän
 8. Utträdda landsmän
 9. Godkännande av policydokument
 10. Val av en förste kurator 2019
 11. Val av en tredje kurator 2019
 12. Val av en köksmästare vt 19
 13. Val av en uthyrningsansvarig 2019
 14. Val av sex klubbverkare vt 19
 15. Val av en sexamästare 2019
 16. Val av en recentiorsförman 2019
 17. Val av en internationell sekreterare 2019
 18. Fyllnadsval av skattmästare ht17-vt 19
 19. Fyllnadsval av en revisorssuppleant ht 18-vt 19
 20. Fyllnadsval av en uthyrningsansvarig ht 18
 21. Fyllnadsval av en uthyrningsansvarig ht 18-vt 19
 22. Fyllnadsval av fem klubbverkare ht 18
 23. Fyllnadsval av två helgfikavärd ht 18
 24. Fyllnadsval av en pluggfikavärd ht 18
 25. Fyllnadsval av en körordförande ht 18-vt 19
 26. Fyllnadsval av en PR-förman ht 18
 27. Fyllnadsval av en krönikör ht 18-vt 19
 28. Fyllnadsval av en sekreterare ht 18-vt 19
 29. Fyllnadsval av en idrottsförman ht 18
 30. Fyllnadsval av en idrottsförman ht 18-vt 19
 31. Fyllnadsval av en marskalk ht 18-vt 19
 32. Fyllnadsval av en fanbärare ht 18-vt 19
 33. Fyllnadsval av en IT-ansvarig ht 18-vt 19
 34. Fyllnadsval av en miljöförman ht 18-vt 19
 35. Fyllnadsval av en valnämndsledamot ht 18-vt 19
 36. Fyllnadsval av två valnämndssuppleanter ht 18-vt 19
 37. Fyllnadsval av tre stipendienämndsledamöter 2018

45.    Fyllnadsval av minst tre biblioteksnämndsledamöter 2018

46.    Fyllnadsval av minst en recentiorsnämndsledamot 2018

47.    Fyllnadsval av minst en hembygds- och kulturnämndsledamot ht 18-vt 19

48.    Fyllnadsval av minst en PR-nämndsledamot 2018

 1. Val av hedersledamot
 2. Granskning av ämbetsmän
 3. Övriga frågor
 4. Ordet fritt
 5. Landskapets avslutande

 

Jacob Appelblom
Förste kurator 2018

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Ons-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala