Lagtima landskap I

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 13 februari 2018 klockan 18.00 å nationens festsal.
Kontakta val@gotlandsnation.se om du är intresserad av någon position.

Preliminär föredragningslista:

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Godkännande av föregående landskapsprotokoll

-          2017-10-24

-          2017-12-05

 1. Adjungeringar
 2. Meddelanden från inspektor
 3. Meddelanden från nationsstyrelsen
 4. Meddelanden från kuratelet
 5. Meddelanden från bostadsstiftelsen
 6. Övriga meddelanden
 7. Inträdda landsmän
 8. Utträdda landsmän
 9. Bokslut 2016/17
 10. Könsneutralisering
 11. Fyllnadsval av en sexamästare 2018
 12. Fyllnadsval av en sexamästare vt 18
 13. Fyllnadsval av en arkivarie 2018
 14. Fyllnadsval av en recentiorsförman 2018
 15. Fyllnadsval av en hembygds- och kulturnämndsordförande vt 2018
 16. Fyllnadsval av en vice hembygds- och kulturnämndsordförande 2018
 17. Fyllnadsval av sex klubbverkare vt 18
 18. Fyllnadsval av två helgfikavärdar vt 18
 19. Fyllnadsval av åtta pluggfikavärdar vt 18
 20. Fyllnadsval av en teknikansvarig 2018
 21. Fyllnadsval av en redaktör 2018
 22. Fyllnadsval av en redaktör vt 18
 23. Fyllnadsval av en idrottsförman 2018
 24. Fyllnadsval av en idrottsförman vt 18
 25. Fyllnadsval av en fanbärare 2018
 26. Fyllnadsval av en IT-ansvarig vt 18
 27. Fyllnadsval av en skattmästare ht 17-vt 19
 28. Fyllnadsval av två revisorsuppleanter ht 17-vt 18
 29. Fyllnadsval av fyra stipendienämndsledamöter 2018
 30. Fyllnadsval av minst fyra biblioteksnämndsledamöter 2018
 31. Fyllnadsval av minst tre recentiorsnämndsledamöter 2018
 32. Fyllnadsval av minst en PR-nämndsledamot 2018
 33. Fyllnadsval av två valnämndssuppleanter ht 17-vt 18
 34. Fyllnadsval av minst en hembygds- och kulturnämndsledamot ht 17-vt 18
 35. Val av hedersledamot
 36. Granskning av ämbetsmän
 37. Övriga frågor
 38. Ordet fritt
 39. Landskapets avslutande

 

 

 

Jacob Appelblom
Förste Kurator 2018

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala