Stipendieutlysning

Härmed ledigförklaras följande stipendier. För stipendier som tillsätts utan ansökan tar stipendienämnden gärna emot förslag på mottagare - hör av er till förste kurator innan angivet datum.

Kjellbergs (med ansökan senast 1 november)

Till medlem som minst varit medlem i fyra terminer. Företrädare manlig medivinare. Får ej tilldelas samma person mer än tre gånger. Företrädare för kompetent Snöbohm-are. Anslås senast den 15 oktober. Sista ansökninsdag 1 november.

Kökeritz (med ansökan till nationen senast 20:e september)

Till studerande av Gotlands nation som med hänsyn till studietiden uppvisar de bästa studieresultat om lika skall nationsmeriter avgöra. Utdelas på terminens första lagtima landskap.

Lange I + II (med ansökan senast 15:e november)

Till skötsamma och behövande studenter av Gotlands nation. Företrädare välförtjänta släktingar inskrivna i nationen. Två stipendier. Utdelas på höstterminens sista lagtima landskap

Gotlands nation (utan ansökan)

Till medlem av Gotlands nation. Avseende bör fästas näst karaktären vid kunskaper och lovande anlag. Endast svårare fattigdom må kunna tagas i beaktande. Utdelas på höstens urtima landskap

Universitetets stipendier med ansökan till Universitetet

senast torsdag 22 september 2015 då webbansökan stänger. Webbansökan nås via www.uu.se/stipendier.

Burmeisters

1 Burmeisters å 26 000 kr till medellös stud född på Gotland eller av föräldrar som bor där.

Måhrbecks

1 Måhrbecks å 50 000 kr till medellös stud född på Gotland.

Glas

1 Glas å 18 000 kr. Till nationsmedlem som bör ha avlagt fullständig studentexamen, bör vara född inom Visby stift och vara känd för flit, fallenhet för studier och sedligt uppförande.

 

 

 

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala