Urtima Landskap

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till urtima landskap tisdagen den 14 april 2015 klockan 18.00 å nationens festsal. Presentationer av kandidater till posterna andre kurator samt köksmästare sitter anslagna på nationens anslagstavla.

Preliminär föredragningslista:

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
  • 2014-12-02
  • 2015-02-12
 7. Adjungeringar
 8. Meddelanden från inspektor
 9. Meddelanden från nationsstyrelsen
 10. Meddelanden från kuratelet
 11. Meddelanden från bostadsstiftelsen
 12. Övriga meddelanden
 13. Inträdda landsmän
 14. Utträdda landsmän
 15. Kallade seniorer
 16. Val av andre kurator ht15-vt16
 17. Val av köksmästare ht15        
 18. Val av en recentiorsförman ht15-vt16
 19. Val av sex klubbverkare ht15
 20. Val av en internationell sekreterare ht15-vt16
 21. Val av en uthyrningsansvarig ht15-vt16
 22. Fyllnadsval av en körordförande 2015
 23. Fyllnadsval av en fanbärare 2015
 24. Fyllnadsval av en DJ 2015
 25. Fyllnadsval av en fotograf ht14-vt15
 26. Fyllnadsval av en nationsmarskalk ht14-vt15
 27. Fyllnadsval av fyra vardagsfikavärdar vt15
 28. Förtydligande av beslut gällande bostadsstiftelsens lån
 29. Jämställdhetsplan och alkoholhandlingsplan 2015
 30. Reglemente för förtjänstmedaljer
 31. Tillsättande av stipendier
 32. Val av hedersledamot
 33. Granskningar av ämbetsmän
 34. Övriga frågor
 35. Ordet fritt
 36. Landskapets avslutande

Max Hammarstedt

Förste kurator 2015

 

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala