Lagtima landskap den 11:e februari

Här med kallas alla nationens medlemmar till landskap den 11:e februari 2014 å nationens festsal! Observera att för att ha rösträtt måste man uppvisa kvitto på erlagd terminsavgift för innestående termin!

 

Preliminär föredragningslista:

 

§1        Landskapets öppnande

§2        Fastställande av röstlängd

§3        Godkännande av kallelseförfarandet

§4        Fastställande av föredragningslistan

§5        Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§6        Godkännande av föregående landskapsprotokoll

                      2013-12-03

§7        Meddelanden från inspektor

§8        Meddelanden från nationsstyrelsen

§9        Meddelanden från kuratelet

§10      Meddelanden från bostadsstiftelsen

§11      Övriga meddelanden

§12      Inträdda landsmän

§13      Utträdda landsmän

§14      Val av en körordförande 2014

§15      Fyllnadsval av en idrottsförman ht13-vt14

§16      Fyllnadsval av en Hembygds- och Kulturnämndsordförande ht13 – vt14

§17      Fyllnadsval av en Köksmästare vt14

§18      Fyllnadsval av en Uthyrningsansvarig  2014

§19      Fyllnadsval av fem Klubbverkare  vt14

§20      Fyllnadsval av en vice Hembygds- och Kulturnämndsordförande 2014

§21      Fyllnadsval av fem vardagsfikavärdar 2014

§22      Fyllnadsval av DJ 2014

§23      Fyllnadsval av en Radioförman vt14

§24      Fyllnadsval av två helgfikavärdar vt14

§25      Fyllnadsval av minst 4 radionämndsledamöter vt14               

§26      Fyllnadsval av två stipendienämndsledamot 2014

§27      Fyllnadsval av minst tre biblioteksnämndsledamöter 2014

§28      Policydokument, Jämställdhetsplan och alkoholhandlingsplan                     

§30      Val av hedersledamot

§31      Granskningar av ämbetsmän

§32      Övriga frågor

§33      Ordet fritt

§34      Landskapets avslutande

                       

 

Uppsala den 4 februari 2014

 

Patrik Larsson

Förste kurator 2014

 

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala