Lagtima landskap 17 september

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 17 september 2013 klockan 18.00 å nationens lokaler

 

Preliminär föredragningslista:

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
 7. Meddelanden från inspektor
 8. Meddelanden från nationsstyrelsen
 9. Meddelanden från kuratelet
 10. Meddelande från bostadsstiftelsen
 11. Övriga meddelanden
 12. Inträdda landsmän
 13. Utträdda landsmän
 14. Kallade seniorer
 15. Nationens organisation
 16. Bokslut
 17. Budget
 18. Bemyndigande av styrelsen till ny nationsfana
 19. Bemyndigande av styrelsen till nya festsalsstolar
 20. Val av två valnämndssuppleanter ht13-vt14
 21. Fyllnadsval av en DJ 2013
 22. Fyllnadsval av fem helgfikavärdar ht13
 23. Fyllnadsval av en idrottsförman ht13 – vt14
 24. Fyllnadsval av fem pluggfikavärdar ht13
 25. Fyllnadsval av en radioförman ht13
 26. Fyllnadsval av en sånganförare ht13 – vt14
 27. Fyllnadsval av en teaterförman ht13 – vt14
 28. Fyllnadsval av två valnämndsledamöter ht13 – vt14
 29. Fyllnadsval av minst två recentiorsnämndsledamöter 2013
 30. Fyllnadsval av minst fyra radionämndsledamöter ht13
 31. Granskningar av ämbetsmän
 32. Val av hedersledamot
 33. Övriga frågor
 34. Ordet fritt

§42.  Landskapets avslutande

Uppsala den 6 september 2013

Kristina Melin

Förste kurator

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala