Urtima landskap med kuratorsval

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till urtima landskap tisdagen den 6 november 2012 klockan 18.00 å nationens festsal.

 

Preliminär föredragningslista:

§1.      Landskapets öppnande

§2.      Fastställande av röstlängd

§3.      Godkännande av kallelseförfarandet

§4.      Fastställande av föredragningslistan

§5.      Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§6.      Godkännande av föregående landskapsprotokoll

                      2012-09-25  

§7.      Meddelanden från inspektor

§8.      Meddelanden från nationsstyrelsen

§9.      Meddelanden från kuratelet

§10.  Meddelande från bostadsstiftelsen

§11.  övriga meddelanden

§12.  Inträdda landsmän

§13.  Utträdda landsmän

§14.  Bemyndigande av styrelsen till hissprojekt

§15.  Bokslut

§16.  Budget

§17.  Val av förste kurator 2013

§18.  Val av tredje kurator 2013

§19.  Val av en uthyrningsansvarig 2013

§20.  Val av fem klubbverkare vt13

§21.  Val av en recentiorsförman 2013

§22.  Fyllnadsval av 1-2 DJ’s 2012

§23.  Fyllnadsval av två revisorssuppleanter ht 12-vt13

§24.  Fyllnadsval av en klubbverkare ht12

§25.  Fyllnadsval av åtta vardagsfikavärdar ht12

§26.  Fyllnadsval av en redaktör ht12-vt13

§27.  Fyllnadsval av en marskalk ht12-vt13

§28.  Fyllnadsval av två valnämndsledamöter ht12-vt13

§29.  Utdelning av stipendier

§30.  Granskningar av ämbetsmän

§31.  Val av hedersledamot

§32.  övriga frågor

§33.  Ordet fritt

§34.  Landskapets avslutande 

Uppsaladen 29 oktober 2012,

 

Hanna Mattsson

Förste kurator

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala