Kallelse till lagtima landskap 8/5-2012

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 8 maj 2012 klockan 18.00 å nationens lokaler

 

§1.   Landskapets öppnande

§2.   Fastställande av röstlängd

§3.   Godkännande av kallelseförfarandet

§4.   Fastställande av föredragningslistan

§5.   Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§6.   Godkännande av föregående landskapsprotokoll

                          i.      2011-10-25

                        ii.      2011-03-13

§7.   Meddelanden från inspektor

§8.   Meddelanden från nationsstyrelsen

§9.   Meddelanden från kuratelet

§10.  Meddelande från bostadsstiftelsen

§11.  Övriga meddelanden

§12.  Inträdda landsmän

§13.  Utträdda landsmän

§14.  Val av en skattmästare ht12-vt14

§15.  Val av tre nationsstyrelseledamöter ht12-vt14           

§16.  Val av två revisorer ht 12 – vt13

§17.  Val av två revisorssuppleanter ht12-vt13                    

§18.  Val av valnämndsordförande ht12 – vt13

§19.  Val av åtta valnämndsledamöter ht12 – vt13

§20.  Val av åtta vardagsfikavärdar ht12

§21.  Val av sånganförare ht12–vt13

§22.  Val av nationsmarskalk ht12 – vt13

§23.  Val av redaktör ht12 – vt13

§24.  Val av krönikör ht12 – vt13                                        

§25.  Val av nationssekreterare ht12 – vt13

§26.  Val av idrottsförman ht12 – vt13

§27.  Val av förman för gutniska lekar ht12 – vt13

§28.  Val av teaterförman ht12 – vt13

§29.  Val av marskalk ht12 – vt13

§30.  Val av fanbärare ht12 – vt13

§31.  Val av nationsfotograf ht12 – vt13

§32.  Val av PR-förman ht12-vt13

§33.  Val av granskningsman ht12– vt13

§34.  Val av hemsidesansvarig ht12

§35.  Val av miljöförman ht12 – vt13

§36.  Val av en hembygds- och kulturnämndsordförande ht12 – vt13

§37.  Val av minst fyra hembygds- och kulturnämndsledamöter ht12 – vt13

§38.   Fyllnadsval av fyra helgfikavärdar ht12

§39.  Val av tillförordnad köksmästare ht12

§40.  Fyllnadsval av fem klubbverkare ht12

§41.  Fyllnadsval av en vice hembygds- och kulturnämndsordförande 2012

§42.  Fyllnadsval av en internationell sekreterare ht12-vt13

§43.  Fyllnadsval av 1-2 DJ’s 2012

§44.  Fyllnadsval av minst en PR- och kommunikationsnämndsledamot ht12-vt13

§45.  Fyllnadsval av en idrottsförman 2012

§46.  Fyllnadsval av en recentiorsförman ht12-vt13

§47.  Fyllnadsval av minst två recentiorsnämndsledamöter 2012

§48.  Tilldelande av stipendier     

§49.  Granskningar av ämbeten

§50.  Val av hedersledamot

§51.  Fastställande av inskrivningsavgift

§52.  Övriga frågor

§53.  Ordet fritt

§54.  Hemförlovning

§55.  Landskapets avslutande

 

Uppsala den 2 maj 2012,

Hanna Mattsson

Förste kurator                     

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala