Lagtima landskap den 11:e februari

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

Här med kallas alla nationens medlemmar till landskap den 11:e februari 2014 å nationens festsal! Observera att för att ha rösträtt måste man uppvisa kvitto på erlagd terminsavgift för innestående termin!

 

Preliminär föredragningslista:

 

§1        Landskapets öppnande

§2        Fastställande av röstlängd

§3        Godkännande av kallelseförfarandet

§4        Fastställande av föredragningslistan

§5        Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§6        Godkännande av föregående landskapsprotokoll

                      2013-12-03

§7        Meddelanden från inspektor

§8        Meddelanden från nationsstyrelsen

§9        Meddelanden från kuratelet

§10      Meddelanden från bostadsstiftelsen

§11      Övriga meddelanden

§12      Inträdda landsmän

§13      Utträdda landsmän

§14      Val av en körordförande 2014

§15      Fyllnadsval av en idrottsförman ht13-vt14

§16      Fyllnadsval av en Hembygds- och Kulturnämndsordförande ht13 – vt14

§17      Fyllnadsval av en Köksmästare vt14

§18      Fyllnadsval av en Uthyrningsansvarig  2014

§19      Fyllnadsval av fem Klubbverkare  vt14

§20      Fyllnadsval av en vice Hembygds- och Kulturnämndsordförande 2014

§21      Fyllnadsval av fem vardagsfikavärdar 2014

§22      Fyllnadsval av DJ 2014

§23      Fyllnadsval av en Radioförman vt14

§24      Fyllnadsval av två helgfikavärdar vt14

§25      Fyllnadsval av minst 4 radionämndsledamöter vt14               

§26      Fyllnadsval av två stipendienämndsledamot 2014

§27      Fyllnadsval av minst tre biblioteksnämndsledamöter 2014

§28      Policydokument, Jämställdhetsplan och alkoholhandlingsplan                     

§30      Val av hedersledamot

§31      Granskningar av ämbetsmän

§32      Övriga frågor

§33      Ordet fritt

§34      Landskapets avslutande

                       

 

Uppsala den 4 februari 2014

 

Patrik Larsson

Förste kurator 2014

 

The office

Mon-Wed: 11-13, Thu: 17-19r

Bettys pub

Thursday: 18-00
Friday: 18-01

Jakens café

Saturday:
Sunday: 12-15

Study fika

Mon-Thu: 10-16

Library

Thursdays: 17-19

GNIF

During office hours

Contact us

1Q - First curator

August Hermansson

The First Curator handle questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Olle Jonsson

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Joel Gustafsson Hall

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala