Stipendieutlysning

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

Universitetsstipendier med anknytning till Gotland:

Bergwalls (MED ANSÖKAN TILL UPPSALA UNIVERSITET)

Till medellös, förhoppningsfull studerande av gotlands nation som gjort sig känd för gudsfruktan, flit och goda seder.

Företräde för teologie studerande. Stipendiet utdelas varje termin och får innehas i tre år. Ansökan inlämnas till Stipendiekansliet vid Uppsala Universitet senast den 17 februari.

Karlesonska (MED ANSÖKAN TILL UPPSALA UNIVERSITET)

Till teologie eller filosofie studerande av Gotlands nation med företräde för medlem av Karlesonska släkten oavsett nation eller fakultet. Karlesonska utdelas på vårterminens urtima landskap. Stipendiet förvaltas av Uppsala Universitet och tillsättes av Gotlands nations stipendienämnd. Ansökan inlämnas till Stipendiekansliet vid Uppsala Universitet senast den 17 februari.

Ansökningsblanketter för universitetsstipendier samt fler universitetsstipendier finns på:

 www.uu.se/stipendier

The office

Mon-Wed: 11-13, Thu: 17-19r

Bettys pub

Thursday: 18-00
Friday: 18-01

Jakens café

Saturday:
Sunday: 12-15

Study fika

Mon-Thu: 10-16

Library

Thursdays: 17-19

GNIF

During office hours

Contact us

1Q - First curator

August Hermansson

The First Curator handle questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Olle Jonsson

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Joel Gustafsson Hall

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala