Lagtima landskap II

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 4 december 2018 klockan 18.00 å nationens festsal.

 

Preliminär föredragningslista:

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Godkännande av föregående landskapsprotokoll

-          2018-09-18

-          2018-10-23

 1. Adjungeringar
 2. Meddelanden från inspektor
 3. Meddelanden från nationsstyrelsen
 4. Meddelanden från kuratelet
 5. Meddelanden från bostadsstiftelsen
 6. Övriga meddelanden
 7. Inträdda landsmän
 8. Utträdda landsmän
 9. Sommarpub 2019
 10. Införande av nytt ämbete: Jämlikhetsombud
 11. Införande av ny nämnd: Jämlikhetsnämnden
 12. Policyrevidering

19.    Val av en nationskaplan vt 19-ht 23

20.    Val av en bibliotekarie 2019

21.    Val av en arkivarie 2019

22.    Val av en vice Hembygds- och kulturnämndsordförande 2019

23.    Val av fem helgfikavärdar vt 19

24.    Val av åtta pluggfikavärdar vt 19

25.    Val av en teknikansvarig 2019

26.    Val av en PR-förman 2019

27.    Val av en redaktör 2019

28.    Val av en idrottsförman 2019

29.    Val av en fanbärare 2019

30.    Val av en granskningsman 2019

31.    Val av sex stipendienämndsledamöter 2019

32.    Val av minst fyra biblioteksnämndsledamöter 2019

33.    Val av minst fyra recentiorsnämndsledamöter 2019

34.    Val av minst en PR-nämndsledamot 2019

35.    Fyllnadsval av en Köksmästare vt 19

36.    Fyllnadsval av sex klubbverkare vt 19

37.    Fyllnadsval av en uthyrningsansvarig 2019

38.    Fyllnadsval av en recentiorsförman 2019

39.    Fyllnadsval av en internationell sekreterare 2019

40.    Fyllnadsval av en sexamästare 2019

41.    Fyllnadsval av en uthyrningsansvarig ht 18-vt 19

42.    Fyllnadsval av två klubbverkare ht 18

43.    Fyllnadsval av en helgfikavärd ht 18

44.    Fyllnadsval av en körordförande ht 18-vt 19

45.    Fyllnadsval av en krönikör ht 18-vt 19

46.    Fyllnadsval av en idrottsförman ht 18-vt 19

47.    Fyllnadsval av en marskalk ht 18-vt 19

48.    Fyllnadsval av en fanbärare ht 18-vt 19

49.    Fyllnadsval av en IT-ansvarig ht 18-vt 19

50.    Fyllnadsval av en valnämndsledamot ht 18-vt 19

51.    Fyllnadsval av två valnämndssuppleanter ht 18-vt 19

52.    Fyllnadsval av en revisorssuppleant ht 18-vt 19

53.    Fyllnadsval minst en hembygds- och kulturnämndsledamot ht 18-vt 19

54.    Val av hedersledamot

 1. Tillsättande av stipendier
 2. Utdelande av förtjänstmedalj
 3. Granskning av ämbetsmän
 4. Övriga frågor
 5. Ordet fritt
 6. Hemförlovning
 7. Landskapets avslutande

 

Jacob Appelblom
Förste Kurator 2018

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala