Lagtima landskap I

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 18 september klockan 18.00 å nationens festsal.   Preliminär föredragningslista:
 1. Landskapets öppnande

 2. Fastställande av röstlängd

 3. Godkännande av kallelseförfarandet

 4. Fastställande av föredragningslistan

 5. Val av en mötessekreterare

 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

 7. Godkännande av föregående landskapsprotokoll

-          2018-02-13

-          2018-03-20

-          2018-05-28

 

 1. Adjungeringar
 2. Meddelanden från inspektor
 3. Meddelanden från nationsstyrelsen
 4. Meddelanden från kuratelet
 5. Meddelanden från bostadsstiftelsen
 6. Övriga meddelanden
 7. Inträdda landsmän
 8. Utträdda landsmän
 9. Kallade seniorer
 10. Godkännande av policydokument
 11. Fyllnadsval av skattmästare ht17-vt 19
 12. Fyllnadsval av en revisorssuppleant ht 18-vt 19
 13. Fyllnadsval av en bostadsstiftelseledamot ht 17- vt 19
 14. Fyllnadsval av en köksmästare ht 18
 15. Fyllnadsval av en uthyrningsansvarig ht 18
 16. Fyllnadsval av en uthyrningsansvarig ht 18-vt 19
 17. Fyllnadsval av sex klubbverkare ht 18
 18. Fyllnadsval av en helgfikavärd ht 18
 19. Fyllnadsval av sju pluggfikavärdar ht 18
 20. Fyllnadsval av en körordförande ht 18-vt 19
 21. Fyllnadsval av en PR-förman ht 18
 22. Fyllnadsval av en PR-förman ht 18-vt 19
 23. Fyllnadsval av en redaktör ht 18
 24. Fyllnadsval av en redaktör ht 18-vt 19
 25. Fyllnadsval av en krönikör ht 18-vt 19
 26. Fyllnadsval av en sekreterare ht 18-vt 19
 27. Fyllnadsval av en idrottsförman ht 18
 28. Fyllnadsval av en idrottsförman ht 18-vt 19
 29. Fyllnadsval av en marskalk ht 18-vt 19
 30. Fyllnadsval av en fanbärare ht 18
 31. Fyllnadsval av en fanbärare ht 18-vt 19
 32. Fyllnadsval av en IT-ansvarig ht 18-vt 19
 33. Fyllnadsval av en miljöförman ht 18-vt 19
 34. Fyllnadsval av två valnämndsledamöter ht 18-vt 19
 35. Fyllnadsval av två valnämndssuppleanter ht 18-vt 19
 36. Fyllnadsval av en styrelseledamot ht 18-vt 20
 37. Fyllnadsval av fyra stipendienämndsledamöter 2018

45.    Fyllnadsval av minst fyra biblioteksnämndsledamöter 2018

46.    Fyllnadsval av minst en recentiorsnämndsledamot 2018

47.    Fyllnadsval av minst tre hembygds- och kulturnämndsledamöter ht 18-vt 19

48.    Fyllnadsval av minst en PR-nämndsledamot 2018

 1. Val av hedersledamot

 2. Granskning av ämbetsmän

 3. Övriga frågor

 4. Ordet fritt

 5. Landskapets avslutande

 

Jacob Appelblom
Förste kurator 2018

 

För att söka någon av de utlysta posterna kontakta val@gotlandsnation.se eller 1q@gotlandsnation.se
För mer information, kontakta 1Q.

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Ons-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala