Lagtima landskap 2

Alla medlemmar kallas till landskap den 8 maj kl 18:00 å nationens lokaler.

Preliminär föredragningslista:

1. Landskapets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande av kallelseförfarandet
4. Fastställande av föredragningslistan
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
- 2018-02-13
- 2018-03-20
7. Adjungeringar
8. Meddelanden från inspektor
9. Meddelanden från nationsstyrelsen
10. Meddelanden från kuratelet
11. Meddelanden från bostadsstiftelsen
12. Övriga meddelanden
13. Inträdda landsmän
14. Utträdda landsmän
15. Budget för räkenskapsåret 1 juli 2018–30 juni 2019
16. Val av skattmästare ht18-vt 20
17. Val av tre ledamöter till nationsstyrelsen ht 18-vt 20
18. Val av två revisorer ht 18-vt 19
19. Val av två revisorssuppleanter ht 18-vt 19
20. Fyllnadsval av en andre kurator ht 18-vt 19
21. Fyllnadsval av en köksmästare ht 18
22. Val av en fanbärare ht 18-vt 19
23. Val av en fotograf ht 18-vt 19
24. Val av en förman för gutniska lekar ht 18-vt 19
25. Val av en granskningsman ht 18-vt 19
26. Val av fem helgfikavärdar ht 18
27. Val av en IT-ansvarig ht 18-vt 19
28. Val av en hembygds- och kulturnämndsordförande ht 18-vt 19
29. Val av en idrottsförman ht 18-vt 19
30. Val av en krönikör ht 18-vt 19
31. Val av en körordförande ht 18-vt 19
32. Val av en marskalk ht 18-vt 19
33. Val av en miljöförman ht 18-vt 19
34. Val av en nationsmarskalk ht 18-vt 19
35. Val av åtta pluggfikavärdar ht 18
36. Val av en PR- förman ht 18-vt 19
37. Val av en redaktör ht 18-vt 19
38. Val av en sekreterare ht 18-vt 19
39. Val av en sånganförare ht 18-vt 19
40. Val av en valnämndsordförande ht 18-vt 19
41. Val av åtta valnämndsledamöter ht 18-vt 19
42. Val av minst fyra hembygds- och kulturnämndsledamöter ht 18-vt 19
43. Val av två valnämndssuppleanter ht 18-vt 19
44. Fyllnadsval av sex klubbverkare ht 18
45. Fyllnadsval av en internationell sekreterare ht 18-vt 19
46. Fyllnadsval av en sexamästare ht 18-vt 19
47. Fyllnadsval av en arkivarie 2018
48. Fyllnadsval av en teknikansvarig 2018
49. Fyllnadsval av en fanbärare 2018
50. Fyllnadsval av en skattmästare ht 17-vt 19
51. Fyllnadsval av en hembygds- och kulturnämndsordförande vt 18
52. Fyllnadsval av en idrottsförman 2018
53. Fyllnadsval av en idrottsförman vt 18
54. Fyllnadsval av fyra klubbverkare vt 18
55. Fyllnadsval av fem pluggfikavärdar vt 18
56. Fyllnadsval av en recentiorsförman 2018
57. Fyllnadsval av en redaktör 2018
58. Fyllnadsval av tre stipendienämndsledamöter 2018
59. Fyllnadsval av minst fyra biblioteksnämndsledamöter 2018
60. Fyllnadsval av minst två recentiorsnämndsledamöter 2018
61. Fyllnadsval av minst en PR-nämndsledamot 2018
62. Fyllnadsval av minst två valnämndssuppleanter vt 18
63. Fyllnadsval av minst en hembygds- och kulturnämndsledamot vt 18
64. Val av hedersledamot
65. Utdelning av förtjänstmedaljer
66. Granskning av ämbetsmän
67. Fastställande av inskrivningsavgift
68. Övriga frågor
69. Ordet fritt
70. Hemförlovning
71. Landskapets avslutande

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Ons-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala