Urtima Landskap

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till urtima landskap tisdagen den 20 mars klockan 18.00 å nationens festsal.

Preliminär föredragningslista:

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Godkännande av föregående landskapsprotokoll

-          2018-02-13

 1. Adjungeringar
 2. Meddelanden från inspektor
 3. Meddelanden från nationsstyrelsen
 4. Meddelanden från kuratelet
 5. Meddelanden från bostadsstiftelsen
 6. Övriga meddelanden
 7. Inträdda landsmän
 8. Utträdda landsmän
 9. Kallade seniorer
 10. Bokslut 2016/17
 11. Val av en andre kurator ht 18-vt 19
 12. Val av en köksmästare ht 18
 13. Val av en uthyrningsansvarig ht 18- vt 19
 14. Val av en recentiorsförman ht 18-vt 19
 15. Val av sex klubbverkare ht 18
 16. Val av en internationell sekreterare ht 18- vt 19
 17. Val av en sexamästare ht 18- vt 19
 18. Fyllnadsval av en arkivarie 2018
 19. Fyllnadsval av en teknikansvarig 2018
 20. Fyllnadsval av en fanbärare 2018
 21. Fyllnadsval av en skattmästare ht 17-vt 19
 22. Fyllnadsval av två helgfikavärdar vt 18
 23. Fyllnadsval av en HK-nämndsordförande vt 18
 24. Fyllnadsval av en idrottsförman 2018
 25. Fyllnadsval av en idrottsförman vt 18
 26. Fyllnadsval av fem klubbverkare vt 18
 27. Fyllnadsval av fem pluggfikavärdar vt 18
 28. Fyllnadsval av en recentiorsförman 2018
 29. Fyllnadsval av en redaktör 2018
 30. Fyllnadsval av tre stipendienämndsledamöter 2018
 31. Fyllnadsval av minst fyra biblioteksnämndsledamöter 2018
 32. Fyllnadsval av minst två recentiorsnämndsledamöter 2018
 33. Fyllnadsval av minst en PR-nämndsledamot 2018
 34. Fyllnadsval av två valnämndssuppleanter vt 18
 35. Fyllnadsval av minst en HK-nämndsledamot vt 18
 36. Val av hedersledamot
 37. Granskning av ämbetsmän
 38. Övriga frågor
 39. Ordet fritt
 40. Landskapets avslutande

 

Jacob Appelblom
Förste kurator 2018

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Ons-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala