Lagtima landskap 2

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 5 december 2017 klockan 18.00 å nationens festsal. Kontakta val@gotlandsnation.se om du är intresserad av något position.

Preliminär föredragningslista:

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Godkännande av föregående landskapsprotokoll

-          2017-10-24

 1. Adjungeringar
 2. Meddelanden från inspektor
 3. Meddelanden från nationsstyrelsen
 4. Meddelanden från kuratelet
 5. Meddelanden från bostadsstiftelsen
 6. Övriga meddelanden
 7. Inträdda landsmän
 8. Utträdda landsmän
 9. Bokslut 2016/17
 10. Sommarpub 2018
 11. Könsneutralisering
 12. Val av en arkivarie 2018
 13. Val av en bibliotekarie 2018
 14. Val av en teknikansvarig 2018
 15. Val av en granskningsman 2018
 16. Val av en fanbärare 2018
 17. Val av en redaktör 2018
 18. Val av en vice HK-nämndsordförande 2018
 19. Val av fem helgfikavärdar vt 18
 20. Val av åtta pluggfikavärdar vt 18
 21. Val av en utskänkningsförman vt 18 -ht 19
 22. Val av sex stipendienämndsledamöter 2018
 23. Val av minst fyra biblioteksnämndsledamöter 2018
 24. Val av minst fyra recentiorsnämndsledamöter 2018
 25. Val av minst fyra PR-nämndsledamöter 2018
 26. Val av en idrottsförman 2018
 27. Fyllnadsval av en uthyrningsansvarig 2018
 28. Fyllnadsval av en sexamästare 2018
 29. Fyllnadsval av en sexamästare ht 17 -vt 18
 30. Fyllnadsval av en recentiorsförman 2018
 31. Fyllnadsval av en internationell sekreterare 2018
 32. Fyllnadsval av sex klubbverkare vt 18
 33. Fyllnadsval av en skattmästare ht 17 -vt 19
 34. Fyllnadsval av två revisorssuppleanter ht 17 -vt 18
 35. Fyllnadsval av två teknikansvariga 2017
 36. Fyllnadsval av en fanbärare ht 17 -vt 18
 37. Fyllnadsval av en förman för gutniska lekar ht 17 -vt 18
 38. Fyllnadsval av en granskningsman ht 17 -vt 18
 39. Fyllnadsval av en IT-ansvarig ht 17 -vt 18
 40. Fyllnadsval av en hembygds- och kulturnämndsordförande ht 17 -vt 18
 41. Fyllnadsval av en krönikör vt 18

48.    Fyllnadsval av en sekreterare vt 18

49.    Fyllnadsval av en idrottsförman ht 17 -vt 18

50.    Fyllnadsval av fyra vardagsfikavärdar ht 17

51.    Fyllnadsval av en recentiorsförman ht 17

52.    Fyllnadsval av två valnämndsledamöter ht 17 -vt 18

53.    Fyllnadsval av två valnämndssuppleanter ht 17 -vt 18

54.    Fyllnadsval av minst en hembygds- och kulturnämmndsledamot ht 17 -vt 18

55.    Fyllnadsval av tre stipendienämndsledamöter 2017

56.    Fyllnadsval av minst en biblioteksnämndsledamot 2017

57.    Fyllnadsval av minst tre recentiorsnämndsledamöter 2017

58.    Fyllnadsval av minst tre PR-nämndsledamöter 2017

 1. Val av hedersledamot
 2. Tillsättande av stipendier
 3. Utdelande av förtjänstmedalj
 4. Granskning av ämbetsmän
 5. Övriga frågor
 6. Ordet fritt
 7. Hemförlovning
 8. Landskapets avslutande

 

 

Elin Sjöman
Förste Kurator 2017

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala