Urtima landskap med val av 1Q, 3Q och KXM

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 24 oktober klockan 18.00 å nationens festsal.

Kontakta valnämnden på val@gotlandsnation.se om ni vill ställa upp till någon post.

Preliminär föredragningslista:

 1. Landskapets öppnande

 2. Fastställande av röstlängd

 3. Godkännande av kallelseförfarandet

 4. Fastställande av föredragningslistan

 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

 6. Godkännande av föregående landskapsprotokoll

-          2017-09-19

 1. Adjungeringar

 2. Meddelanden från inspektor

 3. Meddelanden från nationsstyrelsen

 4. Meddelanden från kuratelet

 5. Meddelanden från bostadsstiftelsen

 6. Övriga meddelanden

 7. Inträdda landsmän

 8. Utträdda landsmän

 9. Reglementesrevision

 10. Val av en förste kurator 2018

 11. Val av en tredje kurator 2018

 12. Val av en köksmästare vt 18

 13. Val av en uthyrningsansvarig 2018

 14. Val av en recentiorsförman 2018

 15. Val av sex klubbverkare vt 18

 16. Val av en PR-förman 2018

 17. Fyllnadsval av skattmästare ht17-vt 19

 18. Fyllnadsval av två revisorssuppleanter ht 17-vt 18

 19. Fyllnadsval av två DJs 2017

 20. Fyllnadsval av en fanbärare ht 17-vt 18

 21. Fyllnadsval av en fanbärare 2017

 22. Fyllnadsval av en förman för gutniska lekar ht 17-vt 18

 23. Fyllnadsval av en granskningsman ht 17-vt 18

 24. Fyllnadsval av två helgfikavärdar ht 17

 25. Fyllnadsval av en hemsidesansvarig ht 17

 26. Fyllnadsval av en hembygds- och kulturnämndsordförande ht 17-vt 18

 27. Fyllnadsval av en idrottsförman ht 17-vt 18

 28. Fyllnadsval av fem klubbverkare ht 17

 29. Fyllnadsval av en marskalk ht 17-vt 18

 30. Fyllnadsval av fyra vardagsfikavärdar ht 17

 31. Fyllnadsval av en recentiorsförman ht 17

 32. Fyllnadsval av en redaktör ht 17-vt 18

 33. Fyllnadsval av en valnämndsledamot ht 17- vt 18

 34. Fyllnadsval av två valnämndssuppleanter ht 17- vt 18

 35. Fyllnadsval av minst två hembygds och kulturnämndsledamöter ht 17-vt 18

 36. Fyllnadsval av tre stipendienämndsledamöter 2017

 37. Fyllnadsval av minst en biblioteksnämndsledamot 2017

44.    Fyllnadsval av minst tre recentiorsnämndsledamöter 2017

45.    Fyllnadsval av minst fyra PR- och kommunikationsnämndsledamöter 2017

 1. Val av hedersledamot

 2. Granskning av ämbetsmän

 3. Övriga frågor

 4. Ordet fritt

 5. Landskapets avslutande


Elin Sjöman, förste kurator 2017 

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala