Vallista uppe för landskap

På lagtima landskap nr 2 den 9/5 kl 18 kommer val till positionerna nedan att ske. Är du intresserad av någon av posterna eller vill veta mer om vad de innebär? Kontakta valnämnden, val@gotlandsnation.se. Ta chansen att bli en del av Gotlandsfamiljen :)

*Skattmästare ht17-vt 19
*Tre ledamöter till nationsstyrelsen ht 17-vt 19
*Två revisorer ht 17-vt 18
*Två revisorssuppleanter ht 17-vt 18
*En fanbärare ht 17-vt 18
*En nationsfotograf ht 17-vt 18
*En förman för gutniska lekar ht 17-vt 18
*En granskningsman ht 17-vt 18
*Fem helgfikavärdar ht 17
*En hemsidesansvarig ht 17
*En HK-nämndsordförande ht 17-vt 18
*En idrottsförman ht 17-vt 18
*En krönikör ht 17-vt 18
*En marskalk ht 17-vt 18
*En miljöförman ht 17- vt 18
*En nationsmarskalk ht 17- vt 18
*Åtta vardagsfikavärdar ht 17
*En PR- förman ht 17-vt 18
*En redaktör ht 17-vt 18
*En sekreterare ht 17-vt 18
*En sånganförare ht 17-vt 18
*En valnämndsordförande ht 17-vt 18
*Åtta valnämndsledamöter ht 17- vt 18
*Minst fyra hembygds och kulturnämndsledamöter ht 17-vt 18
*Två valnämndssuppleanter ht 17- vt 18
*Fyllnadsval av en recentiorsförman ht 17
*Fyllnadsval av en recentiorsförman ht 17- vt 18
*Fyllnadsval av sex klubbverkare ht 17
*Fyllnadsval av en internationell sekreterare ht 17
*Fyllnadsval av en internationell sekreterare ht 17-vt 18
*Fyllnadsval av två DJs 2017
*Fyllnadsval av en fanbärare 2017
*Fyllnadsval av en granskningsman vt 17
*Fyllnadsval av en marskalk vt 17
*Fyllnadsval av tre vardagsfikavärdar vt 16 
*Fyllnadsval av fyra stipendienämndsledamöter 2017
*Fyllnadsval av minst en biblioteksnämndsledamot 2017
*Fyllnadsval av minst två recentiorsnämndsledamöter 2017 
*Fyllnadsval av minst två hembygds- och kulturnämndsledamöter 2017
*Fyllnadsval av minst tre PR- och kommunikationsnämndsledamöter
*2017 Fyllnadsval av två fastighetsledamöter 2017
 

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala