Urtima landskap med val av 2Q och KXM

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till urtima landskap tisdagen den 21 mars klockan 18.00 å nationens festsal.

Då vi bl.a. kommer välja ny andre kurator och köksmästare är det extra viktigt att många dyker upp. 

OBS! För att få rösta krävs giltigt nationskort och ID!

Kontakta valnämnden på val@gotlandsnation.se.

Preliminär föredragningslista:
1. Landskapets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande av kallelseförfarandet
4. Fastställande av föredragningslistan
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
- 2017-02-14
7. Adjungeringar
8. Meddelanden från inspektor
9. Meddelanden från nationsstyrelsen
10. Meddelanden från kuratelet
11. Meddelanden från bostadsstiftelsen
12. Övriga meddelanden
13. Inträdda landsmän
14. Utträdda landsmän
15. Kallade seniorer
16. Val av en andre kurator ht 17-vt 18
17. Val av en köksmästare ht 17
18. Val av en recentiorsförman ht 17-vt 18
19. Val av sex klubbverkare ht 17
20. Val av en internationell sekreterare ht 17- vt 18
21. Val av en PR- och kommunikationsförman ht 17- vt 18
22. Fyllnadsval av två DJs 2017
23. Fyllnadsval av en fanbärare 2017
24. Fyllnadsval av en granskningsman vt 17
25. Fyllnadsval av en helgfikavärd vt17
26. Fyllnadsval av en klubbverkare vt 17
27. Fyllnadsval av en marskalk vt 17
28. Fyllnadsval av sex vardagsfikavärdar vt17
29. Fyllnadsval av fyra stipendienämndsledamöter 2017
30. Fyllnadsval av minst en biblioteksnämndsledamöter 2017
31. Fyllnadsval av minst tre recentiorsnämndsledamöter 2017
32. Fyllnadsval av minst två HK-nämndsledamöter vt17
33. Fyllnadsval av minst fyra PR- och kommunikationsnämndsledamöter 2017
34. Fyllnadsval av två fastighetsnämndsledamöter 2017
35. Revidering av policydokument
36. Revidering av reglementen
37. Val av hedersledamot
38. Granskning av ämbetsmän
39. Övriga frågor
40. Ordet fritt
41. Landskapets avslutande

Elin Sjöman
Förste kurator 2017

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala