Förslag om stadgeändring + Infomöte

Förslag om stadgeändring

Gotlands nations stadgerevisionsgrupp har under lång tid arbetat med att revidera nationens stadgar. Gruppen har nu kommit fram till ett förslag som kommer läggas fram på lagtima landskap den 10 maj. Förslaget, de gamla stadgarna samt ett dokument som i stora drag förklarar ändringarna mot nuvarande stadgar finns uppsatt på anslagstavlan inne på expeditionen och kan även begäras ut i digital form genom att maila 2q@gotlandsnation.se. Synpunkter tas gärna emot innan landskapet, dessa skickas till 2q@gotlandsnation.se.

 

För att det ska kunna bli en meningsfull diskussion kring stadgarna är det bra om de som är intresserade av denna fråga har läst igenom stadgeförslaget.

För att ändra nationens stadgar krävs beslut på två på varandra följande landskap. Om landskapet beslutar att godkänna stadgarna på landskapet den 10 maj så krävs det ett till beslut på det första landskapet i höst för att stadgeförslaget ska gå igenom. 

 

Infomöte om stadgeförslaget

Innan landskapet den 10 maj kl 16.00 kommer ett informationsmöte hållas angående det ovan nämnda stadgeförslaget. Stadgerevisionsgruppen kommer vara där och kommer gå igenom förslaget i sin helhet. Det kommer även finnas gott om möjlighet att ställa frågor och diskutera. Vi rekommenderar varmt alla som är intresserade av stadgeförslaget att delta i detta möte.

 

På själva landskapet kommer diskussions- och frågetiden hållas mer begränsad även om det så klart kommer gå att framföra synpunkter även på själva landskapet.

Vi hoppas att vi genom ett sådant här förfarande kan förankra stadgeförslaget hos medlemmarna.

 

Om ni har några frågor angående något av det ovanstående så är det bara att kontakta 2q@gotlandsnation.se.

 

 

Vänligen,
Stadgerevisionsgruppen genom ordförande tillika andre kurator Erik Bogegård

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala