Landskapskallelse 27/10

Här följer kallelsen till Urtima landskap den 27 oktober. På landskapet kommer nationen välja 1Q och 3Q. Presentationer till kandidaterna kan ni hitta på https://www.dropbox.com/sh/i2vwyu6hmey6qxo/AAAc7g10w5SmWvMV390RAs1Wa?dl=0

 

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till urtima landskap tisdagen den 27 oktober 2015 klockan 18.00 å nationens festsal.

 

Preliminär föredragningslista:

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Val av en mötessekreterare
 7. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
  • 2015-05-19
  • 2015-09-29
 8. Adjungeringar
 9. Meddelanden från inspektor
 10. Meddelanden från nationsstyrelsen
 11. Meddelanden från kuratelet
 12. Meddelanden från bostadsstiftelsen
 13. Övriga meddelanden
 14. Inträdda landsmän
 15. Utträdda landsmän
 16. Bokslut
 17. Val av en Förste kurator 2016
 18. Val av en Tredje kurator 2016
 19. Val av en Köksmästare vt16
 20. Val av en Uthyrningsansvarig 2016
 21. Val av en Recentiorsförman 2016
 22. Val av sex Klubbverkare vt16
 23. Fyllnadsval av två DJ:s 2015
 24. Fyllnadsval av en Fanbärare ht15-vt16
 25. Fyllnadsval av en Klubbverkare ht15
 26. Fyllnadsval av en Körordförande 2015
 27. Fyllnadsval av en Sånganförare ht15-vt16
 28. Fyllnadsval av en Teaterförman ht15-vt16
 29. Fyllnadsval av en Vice HK-nämndsordförande 2015
 30. Fyllnadsval av tre Vardagsfikavärdar ht15
 31. Fyllnadsval av en Stipendienämndsledamot 2015
 32. Fyllnadsval av minst en Biblioteksnämndsledamot 2015
 33. Fyllnadsval av minst en Recentiorsnämndsledamot 2015
 34. Fyllnadsval av minst en Hk-nämndsledamot ht15-vt16
 35. Fyllnadsval av minst en PR-nämndsledamot 2015
 36. Fyllnadsval av minst fyra Radionämndsledamöter ht15
 37. Fyllnadsval av en Fastighetsnämndsledamot 2015
 38. Fyllnadsval av en Valnämndssuppleant ht15-vt16
 39. Val av hedersledamot
 40. Tillsättande av stipendier
 41. Granskningar av ämbetsmän
 42. Övriga frågor
 43. Ordet fritt
 44. Landskapets avslutande

 

Max Hammarstedt

Förste kurator 2015

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala