Lagtima landskap 29/8

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 29 september 2015 klockan 18.00 å nationens festsal.

 

Preliminär föredragningslista:

 

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Val av en mötessekreterare
 7. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
  • 2015-05-19
 8. Adjungeringar
 9. Meddelanden från inspektor
 10. Meddelanden från nationsstyrelsen
 11. Meddelanden från kuratelet
 12. Meddelanden från bostadsstiftelsen
 13. Övriga meddelanden
 14. Inträdda landsmän
 15. Utträdda landsmän
 16. Kallade seniorer
 17. Nationens organisation
 18. Bokslut
 19. Budget
 20. Val av två valnämndssuppleanter ht15-vt16
 21. Fyllnadsval av två DJ:s 2015
 22. Fyllnadsval av en Fanbärare ht15-vt16
 23. Fyllnadsval av en Fotograf ht15-vt16
 24. Fyllnadsval av En förman för gutniska lekar ht15-vt16
 25. Fyllnadsval av fyra Helgfikavärdar ht15
 26. Fyllnadsval av en HK-nämndsordförande ht15-vt16
 27. Fyllnadsval av en vice HK-nämndsordförande 2015
 28. Fyllnadsval av fem Klubbverkare ht15
 29. Fyllnadsval av en Körordförande 2015
 30. Fyllnadsval av sex Vardagsfikavärdar ht15
 31. Fyllnadsval av en Teaterförman ht15-vt16
 32. Fyllnadsval av minst en Biblioteksnämndsledamöter 2015
 33. Fyllnadsval av minst en Recentiorsnämndsledamöter 2015
 34. Fyllnadsval av minst en Hk-nämndsledamöter ht15-vt16
 35. Fyllnadsval av minst en PR-nämndsledamöter 2015
 36. Fyllnadsval av minst fyra Radionämndsledamöter ht15
 37. Fyllnadsval av två Fastighetsnämndsledamöter 2015
 38. Fyllnadsval av en Valnämndsledamot ht15-vt16
 39. Val av hedersledamot
 40. Tillsättande av stipendier
 41. Granskningar av ämbetsmän
 42. Övriga frågor
 43. Ordet fritt
 44. Landskapets avslutande

 

Max Hammarstedt

Förste kurator 2015

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala