Urtima Landskap med kuratorsval

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till urtima landskap tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 18.00 å nationens festsal.

 

 

Preliminär föredragningslista:

 

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
  • 2014-09-23
  • 2014-05-13
 7. Adjungeringar
 8. Meddelanden från inspektor
 9. Meddelanden från nationsstyrelsen
 10. Meddelanden från kuratelet
 11. Meddelanden från bostadsstiftelsen
 12. Övriga meddelanden
 13. Inträdda landsmän
 14. Utträdda landsmän
 15. Bokslut
 16. Budget
 17. Val av Förste kurator 2015
 18. Val av Tredje kurator 2015
 19. Val av Köksmästare vt15            
 20. Val av en Recentiorsförman 2015
 21. Val av sex Klubbmästare vt15
 22. Val av en Uthyrningsansvarig 2015
 23. Val av en Redaktör 2017
 24. Fyllnadsval av en DJ 2014
 25. Fyllnadsval av en Granskningsman 2014
 26. Fyllnadsval av en Pluggfikavärd ht14
 27. Fyllnadsval av en Nationsmarskalk ht14-vt15
 28. Fyllnadsval av en Redaktör ht14-vt15
 29. Fyllnadsval av en Uthyrningsansvarig ht14-vt15
 30. Fyllnadsval av minst 3 PR-nämndsledamöter 2014
 31. Fyllnadsval av minst 3 Radionämndsledamöter 2014
 32. Fyllnadsval av minst 2 HK-nämndsledamöter 2014
 33. Val av hedersledamot
 34. Tillsättande av stipendier
 35. Granskningar av ämbetsmän
 36. Övriga frågor
 37. Ordet fritt
 38. Landskapets avslutande

 

Väl mött,

 

Patrik Larsson

Förste kurator 2014

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala