Lagtima Landskap

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 23 september 2014 klockan 18.00 å nationens festsal.


Preliminär föredragningslista:

§1    Landskapets öppnande
§2    Fastställande av röstlängd
§3    Godkännande av kallelseförfarandet
§4    Fastställande av föredragningslistan
§5    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§6    Godkännande av föregående landskapsprotokoll
-    2014-05-13
§7    Adjungeringar
§8    Meddelanden från inspektor
§9    Meddelanden från nationsstyrelsen
§10    Meddelanden från kuratelet
§11    Meddelanden från bostadsstiftelsen
§12    Övriga meddelanden
§13    Inträdda landsmän
§14    Utträdda landsmän
§15    Kallade seniorer
§16    Val av två valnämndssuppleanter ht14-vt15
§17    Fyllnadsval av en DJ 2014
§18    Fyllnadsval av en Fanbärare 2014
§19    Fyllnadsval av en Fanbärare ht14-vt15
§20    Fyllnadsval av en Fotograf ht14-vt15
§21    Fyllnadsval av en Granskningsman 2014
§22    Fyllnadsval av tre Helgfikavärdar ht14
§23    Fyllnadsval av en HK-nämndsordförande ht14-vt15
§24    Fyllnadsval av en Idrottsförman 2014
§25    Fyllnadsval av en Klubbmästare 2014
§26    Fyllnadsval av fem Vardagsfikavärdar ht14
§27    Fyllnadsval av en Miljöförman ht14-vt15
§28    Fyllnadsval av en Nationsmarskalk ht14-vt15
§29    Fyllnadsval av en Radioförman ht14
§30    Fyllnadsval av en Redaktör ht14-vt15
§31    Fyllnadsval av en Sekreterare ht 14-vt15
§32    Fyllnadsval av en Teaterförman ht14-vt15
§33    Fyllnadsval av en Uthyrningsansvarig ht14-vt15
§34    Fyllnadsval av en Vice hk-nämndsordförande 2014
§35    Fyllnadsval av minst 3 Biblioteksnämndsledamöter 2014
§36    Fyllnadsval av minst 2 Recentiorsnämndsledamöter 2014
§37    Fyllnadsval av minst 4 Hk-nämndsledamöter ht14-vt15
§38    Fyllnadsval av minst 3 Pr-nämndsledamöter 2014
§39    Fyllnadsval av minst 4 Radionämndsledamöter 2014
§40    Fyllnadsval av en Fastighetsnämndsledamot 2014
§41    Fyllnadsval av en Bostadsstiftelseledamot ht13-vt15
§42    Fyllnadsval av en Valnämndsledamot ht14-vt15
§43    Bemyndigande av Bostadsstiftelsestyrelsen till lån
§44    Bokslut
§45    Budget
§46    Bostadsförtur för Köksmästare
§47    Policydokument
§48    Nationens organisation
§49    Val av hedersledamot
§50    Tillsättande av stipendier
§51    Granskningar av ämbetsmän
§52    Övriga frågor
§53    Ordet fritt
§54    Landskapets avslutande


Väl mött,

Patrik Larsson
Förste kurator 2014

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala