Stipendier ht14

Stipendieutlysning

Härmed ledigförklaras följande stipendier. För stipendier som tillsätts utan ansökan tar stipendienämnden gärna emot förslag på mottagare – hör av er till förste kurator innan angivet datum.

 

Nationsstipendier:

Gotlands nation (utan ansökan)

Till medlem av Gotlands nation. Avseende bör fästas ”näst karaktären vid kunskaper och lovande anlag, jämte vilka endast svårare fattigdom må kunna tagas i beaktande”. Utdelas på höstterminens urtima landskap.

Kolmodins I + II (utan ansökan)

Till flitig skötsam medlem av Gotlands nation. Utdelas på höstterminens urtima landskap.

Laurin I (utan ansökan)

Till flitig och förhoppningsfull medlem av Gotlands nation oavsett ålder eller examensmeriter. Släktföreträde för efterkommande till Harald och Elna Laurin. Utdelas på höstterminens sista lagtima landskap.

Kökeritz (med ansökan till nationen senast 20:e september)

Till studerande av Gotlands nation som med hänsyn till studietiden uppvisar det bästa studieresultaten. Vid lika studiemeriter må hänsyn tagas till nationsmeriter.

Utdelas på terminens första lagtima landskap.

Zelma Kjellbergs (med ansökan senast 1 november)

Till medlem som minst varit medlem i fyra terminer. Företräde manlig medicinare. Får ej tilldelas samma person mer än tre gånger. Företräde för kompetent Snöbohm:are. Utdelas på höstterminens sista lagtima landskap.

Karl och Tyra Langes I + II (med ansökan senast 15:e november)

Till skötsamma och behövande studenter av Gotlands nation med företräde för välförtjänta släktingar till donatorerna, om sådana finns inskrivna i nationen. Två stipendier utdelas på höstterminens sista lagtima landskap.

Rosmans (med ansökan till nationen senast 15:e november)

Till väl vitsordad studerande av Gotlands nation som minst tre år i följd varit närvarande i nationen. Vid stipendiets utdelande bör i första hand hänsyn tagas till väl vitsordade studier. Stipendiet får ej mer än en gång tilldelas samma person. Utdelas på höstens sista lagtima landskap.

Universitets stipendier med ansökan till Universitetet

senast torsdag 25 september 2014 kl. 17.00 då webbansökan stänger. Webbansökan nås via www.uu.se/stipendier.

1 Burmeisters å 25 000 kr till medellös stud född på Gotland eller av föräldrar som bor där.


1 Måhrbecks å 46 000 kr till medellös stud född på Gotland.

 

Uppsala den 21 Augusti 2014

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala