Lagtima landskap II

 

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 13 maj 2014 klockan 18.00 å nationens lokaler

 

§1.   Landskapets öppnande

§2.   Fastställande av röstlängd

§3.   Godkännande av kallelseförfarandet

§4.   Fastställande av föredragningslistan

§5.   Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§6.   Godkännande av föregående landskapsprotokoll

                          i.      2014-04-01

§7.   Meddelanden från inspektor

§8.   Meddelanden från nationsstyrelsen

§9.   Meddelanden från kuratelet

§10.  Meddelande från bostadsstiftelsen

§11.  Övriga meddelanden

§12.  Inträdda landsmän

§13.  Utträdda landsmän

§14.  Val av två revisorer ht14-vt15

§15.  Val av en skattmästare ht14-vt15

§16.  Val av tre nationsstyrelseledamöter ht14-vt16            

§17.  Val av två revisorssuppleanter ht14-vt16                    

§18.  Val av valnämndsordförande ht14 – vt15

§19.  Val av åtta valnämndsledamöter ht14 – vt15

§20.  Val av åtta vardagsfikavärdar ht14

§21.  Val av sånganförare ht14–vt15

§22.  Val av nationsmarskalk ht14 – vt15

§23.  Val av redaktör ht14 – vt15

§24.  Val av krönikör ht14 – vt15                                        

§25.  Val av nationssekreterare ht14 – vt15

§26.  Val av idrottsförman ht14 – vt15

§27.  Val av förman för gutniska lekar ht14 – vt15

§28.  Val av teaterförman ht14 – vt15

§29.  Val av marskalk ht14 – vt15

§30.  Val av fanbärare ht14 – vt15

§31.  Val av nationsfotograf ht14 – vt15

§32.  Val av PR-förman ht14-vt15

§33.  Val av granskningsman ht14– vt15

§34.  Val av hemsidesansvarig ht14

§35.  Val av miljöförman ht14 – vt15

§36.  Val av en hembygds- och kulturnämndsordförande ht14 – vt15

§37.  Val av minst fyra hembygds- och kulturnämndsledamöter ht14 – vt15

§38.  Val av fem helgfikavärdar ht14

§39.  Val av en radioförman ht 14

§40.  Val av fyra radionämndsledamöter ht14

§41.  Recentiorsförman ht14-vt15

§42.  Fyllnadsval av en uthyrningsansvarig 2014

§43.  Fyllnadsval av en uthyrningsansvarig ht14-vt15

§44.  Fyllnadsval av en klubbmästare vt14

§45.  Fyllnadsval av en hk-nämndsordförande ht14-vt15

§46.  Fyllnadsval av en vice hk-nämndsordförande 2014

§47.  Fyllnadsval av fyra klubbmästare ht14

§48.  Fyllnadsval av 1-2 dj´s 2014

§49.  Fyllnadsval av två pluggfikavärdar vt14

§50.  Fyllnadsval av en idrottsförman ht13-vt14

§51.  Fyllnadsval av förman för gutniska lekar ht13-vt14

§52.  Tilldelande av stipendier     

§53.  Granskningar av ämbeten

§54.  Val av hedersledamot

§55.  Fastställande av inskrivningsavgift

§56.  Övriga frågor

§57.  Ordet fritt

§58.  Hemförlovning

§59.  Landskapets avslutande

 

 

Uppsala  4 april

Förste kurator 2014

Patrik Larsson

 

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala