Urtima landskap med kuratorsval

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till urtima landskap tisdagen den 1 april 2014 klockan 18.00 å nationens festsal.

 

 

Preliminär föredragningslista:

 

§1                Landskapets öppnande

§2                Fastställande av röstlängd

§3                Godkännande av kallelseförfarandet

§4                Fastställande av föredragningslistan

§5                Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§6                Godkännande av föregående landskapsprotokoll

-          2014-02-11

§7                Adjungeringar

§8                Meddelanden från inspektor

§9                Meddelanden från nationsstyrelsen

§10            Meddelanden från kuratelet

§11            Meddelanden från bostadsstiftelsen

§12            Övriga meddelanden

§13            Inträdda landsmän

§14            Utträdda landsmän

§15            Kallade seniorer

§16            Val av andre kurator ht14-vt15

§17            Val av köksmästare ht14             

§18            Val av en recentiorsförman ht14-vt15

§19            Val av fem klubbverkare ht14

§20            Val av en internationell sekreterare ht14-vt15

§21            Val av en uthyrningsansvarig ht14-vt15

§22            Fyllnadsval av fyra klubbverkare vt14

§23            Fyllnadsval av en uthyrningsansvarig vt14-ht15

§24            Fyllnadsval av en vice Hembygds- och Kulturnämndsordförande 2014

§25            Fyllnadsval av en  Hembygds- och Kulturnämndsordförande ht13-vt14

§26            Fyllnadsval av en Radioförman vt14

§27            Fyllnadsval av två vardagsfikavärdar vt14

§28            Fyllnadsval av en DJ 2014

§29            Fyllnadsval av en idrottsförman 2014

§30            Fyllnadsval av två helgfikavärdar vt14

§31            Fyllnadsval av minst fyra radionämndsledamot vt14

§32            Fyllnadsval av en stipendienämndsledamot 2014

§33            Fyllnadsval av en miljöförman ht13 – vt14

§34            Val av hedersledamot

§35            Tillsättande av stipendier

§36            Granskningar av ämbetsmän

§37            Övriga frågor

§38            Ordet fritt

§39            Landskapets avslutande

 

 

Väl mött,

 

Patrik Larsson

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala