Urtima landskap med kuratorsval

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till urtima landskap tisdagen den 19 mars 2013 klockan 18.00 å nationens festsal.

 

 

Preliminär föredragningslista:

 

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
  • 2012-12-04
  • 2013-02-12
 7. Adjungeringar
 8. Meddelanden från inspektor
 9. Meddelanden från nationsstyrelsen
 10. Meddelanden från kuratelet
 11. Meddelanden från bostadsstiftelsen
 12. Övriga meddelanden
 13. Inträdda landsmän
 14. Utträdda landsmän
 15. Kallade seniorer
 16. Val av andre kurator ht13-vt14   
 17. Val av en recentiorsförman ht13-vt14
 18. Val av fem klubbverkare ht13
 19. Val av en internationell sekreterare ht13-vt14
 20. Val av en uthyrningsansvarig ht13-vt14
 21. Fyllnadsval av en revisorssuppleant ht12 – vt13
 22. Fyllnadsval av två klubbverkare vt13
 23. Fyllnadsval av en vice Hembygds- och Kulturnämndsordförande 2013
 24. Fyllnadsval av sex vardagsfikavärdar vt13
 25. Fyllnadsval av en DJ 2013
 26. Fyllnadsval av en idrottsförman 2013
 27. Fyllnadsval av tre helgfikavärdar vt13
 28. Fyllnadsval av minst en radionämndsledamot vt13
 29. Jämställdhetsplan och alkoholhandlingsplan 2013
 30. Val av hedersledamot
 31. Tillsättande av stipendier
 32. Granskningar av ämbetsmän
 33. Övriga frågor
 34. Ordet fritt
 35. Landskapets avslutande

 

 

Väl mött,

 

Kristina Melin

Förste kurator

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala