Kallelse till lagtima landskap 12/2 kl 18:00

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 12 februari 2013 klockan 18.00 å nationens festsal.

 

Preliminär föredragningslista:

§1    Landskapets öppnande
§2    Fastställande av röstlängd
§3    Godkännande av kallelseförfarandet
§4    Fastställande av föredragningslistan
§5    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§6    Godkännande av föregående landskapsprotokoll
        2012-12-04
§7    Meddelanden från inspektor
§8    Meddelanden från nationsstyrelsen
§9    Meddelanden från kuratelet
§10    Meddelanden från bostadsstiftelsen
§11    Övriga meddelanden
§12    Inträdda landsmän
§13    Utträdda landsmän
§14    Bokslut
§15    Val av en körordförande 2013
§16    Fyllnadsval av PR-förman ht12 – vt13
§17    Fyllnadsval av sånganförare ht12 – vt13
§18    Fyllnadsval av revisorssuppleant ht12 – vt13
§19    Fyllnadsval av en valnämndsledamot ht12 – vt13
§20    Fyllnadsval av minst en Hembygds- och Kulturnämndsledamot ht12 – vt13
§21    Fyllnadsval av fyra klubbverkare vt13
§22    Fyllnadsval av vice Hembygds- och Kulturnämndsordförande 2013
§23    Fyllnadsval av åtta vardagsfikavärdar
§24    Fyllnadsval en DJ 2013
§25    Fyllnadsval av en idrottsförman 2013    
§26    Fyllnadsval av fem helgfikavärdar vt13
§27    Fyllnadsval av en stipendienämndsledamot 2013
§28    Fyllnadsval av minst tre PR- och kommunikationsnämndsledamöter vt13 – ht13
§29    Fyllnadsval av minst en radionämndsledamot vt13    
§30    Jämställdhetsplan och alkoholhandlingsplan
§31    Val av hedersledamot
§32    Granskningar av ämbetsmän
§33    Övriga frågor
§34    Ordet fritt
§35    Landskapets avslutande
        

Uppsala den 4 februari 2013

Kristina Melin
Förste kurator 2013

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala