Kallelse landskap 4/12 kl 18.00

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 4 december 2012 klockan 18.00 å nationens festsal.

Preliminär föredragningslista:

 

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Adjungeringar
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
 8. Meddelanden från inspektor
 9. Meddelanden från nationsstyrelsen
 10. Meddelanden från kuratelet
 11. Meddelande från bostadsstiftelsen
 12. Övriga meddelanden
 13. Inträdda landsmän
 14. Utträdda landsmän
 15. Bokslut
 16. Fyllnadsval av en recentiorsförman ht12-vt13
 17. Fyllnadsval av en valnämndsledamot ht12-vt13
 18. Fyllnadsval av en redaktör ht12-vt13
 19. Fyllnadsval av två revisorssuppleanter ht12-vt13
 20. Fyllnadsval av 4 klubbverkare vt13
 21. Fyllnadsval av en recentiorsförman 2013
 22. Val av en bibliotekarie 2013
 23. Val av en arkivarie 2013
 24. Val av en vice HK-nämndsordförande 2013
 25. Val av 8 vardagsfikavärdar vt 13
 26. Val av 1-2 DJ's 2013
 27. Val av en redaktör 2013
 28. Val av en idrottsförman 2013
 29. Val av en fanbärare 2013
 30. Val av en granskningsman 2013
 31. Val av en hemsidesansvarig vt 13
 32. Val av en radioförman vt 13
 33. Val av fem helgfikavärdar vt 13
 34. Val av en tillförordnad köksmästare vt 13
 35. Val av 6 stipendienämndsledamöter 2013
 36. Val av 3 fastighetsnämndsledamöter 2013
 37. Val av minst 4 biblioteksnämndsledamöter 2013
 38. Val av minst 4 recentiorsnämndsledamöter 2013
 39. Val av minst 4 PR- och kommunikationsnämndsledamöter 2013
 40. Val av minst 4 radionämndsledamöter vt 13
 41. Utdelning av stipendier
 42. Granskning av ämbetsmän
 43. Val av hedersledamot
 44. Hemförlovning
 45. Övriga frågor
 46. Ordet fritt
 47. Landskapets avslutande

Uppsala den 27 november 2012

Hanna Mattsson, Förste Kurator

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala