Lediga stipendier HT12

Kära landsmän!

Höstterminens lediga nationsstipendier finns anslagna på nationens anslagstavla, och kommer inom kort att ansåls även på hemsidan. Vissa av dem kräver skriftlig ansökan, för dem hämtas och lämnas blanketter hos förste kurator under expeditionstid (mån-ons 11-13 och tors 17-19). Skriftliga ansökningsblanketter som skickas per post ska vara förste kurator tillhanda på angivet datum.

  -----------------------  

 

Härmed ledigförklaras följande stipendier. För stipendier som tillsätts utan ansökan tar stipendienämnden gärna emot förslag på mottagare – hör av er till förste kurator.

 

Kökeritz (med ansökan till nationen senast 20:e september)

Till studerande av Gotlands nation som med hänsyn till studietiden uppvisar det bästa studieresultaten. Vid lika studiemeriter må hänsyn tagas till nationsmeriter.

Utdelas på terminens första lagtima landskap.

 

Gotlands nation (utan ansökan)

Till medlem av Gotlands nation. Avseende bör fästas ”näst karaktären vid kunskaper och lovande anlag, jämte vilka endast svårare fattigdom må kunna tagas i beaktande”. Utdelas på höstterminens urtima landskap.

 

Kolmodins I + II (utan ansökan)

Till flitig skötsam medlem av Gotlands nation. Utdelas på höstterminens urtima landskap.

 

Johanssons (utan ansökan)

Till skötsam och behövande medlem av Gotlands nation. Studier över Gotlands natur, språk eller historia gäller som tungt vägande meriter.

Utdelas på höstterminens urtima landskap.

 

Kinbergs (med ansökan till nationen senast 7:e oktober)

Till verkligt medellös skötsam studerande av Gotlands nation. Innehas i tre år med möjlighet till ett års förlängning. Utdelas på höstens urtima landskap.

 

Zelma Kjellbergs (med ansökan senast  1 november)

Till medlem som minst varit medlem i fyra terminer. Företräde manlig medicinare. Får ej tilldelas samma person mer än tre gånger. Företräde för kompetent Snöbohmare. Utdelas på höstterminens urtima landskap.

 

Laurin I (utan ansökan)

Till flitig och förhoppningsfull medlem av Gotlands nation oavsett ålder eller examensmeriter. Släktföreträde för efterkommande till Harald och Elna Laurin. Utdelas på höstterminens sista lagtima landskap.

 

Karl och Tyra Langes I + II (med ansökan senast 15 november)

Till skötsamma och behövande studenter av Gotlands nation med företräde för välförtjänta släktingar till donatorerna, om sådana finns inskrivna i nationen. Två stipendier utdelas på höstterminens sista lagtima landskap.

 

Rosmans (med ansökan till nationen senast 15:e november)

Till väl vitsordad studerande av Gotlands nation som minst tre år i följd varit närvarande i nationen. Vid stipendiets utdelande bör i första hand hänsyn tagas till väl vitsordade studier. Stipendiet får ej mer än en gång tilldelas samma person. Utdelas på höstens sista lagtima landskap.

 

Dessutom finns det lediga stipendier (vissa särskilt för medlemmar av Gotlands nation) att söka genom Uppsala universitet. Läs mer om dessa på http://www.uu.se/stipendier (in english:http://www.uu.se/scholarships), eller på kuratorsexpeditionen där de finns anslagna. Blanketter skrivs ut från ovan nämnda hemsida, och skickas till universitetets stipendiekansli.

 

Uppsala den 4 september 2012

Hanna Mattsson, Förste kurator

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala