Årsmöte GNAS

Dagordning

Gotlands nations Alumn- och Seniorsförenings årsmöte

Tisdagen den 1 maj 2012

klockan 15.00 å nationens lokaler

 

        §1          Mötets öppnande

        §2          Fastställande av röstlängd

        §3          Val av mötessekreterare

        §4          Val av justeringsman

        §5          Godkännande av kallelseförfarandet

        §6          Fastställande av föredragningslista

        §7          Godkännande av föregående årsmötesprotokoll

        §8          Meddelanden

a)     Inspektor

b)    Styrelsen

c)     Övriga

        §9          Revision

      §10        Val av styrelse 2012/2013

a)     Ordförande

b)    Sekreterare

c)     Två ledamöter

      §11        Fastställande av medlemsavgift

      §12        På gång i vår/sommar/höst

      §13        Övriga frågor

      §14        Ordet fritt

      §15        Mötets avslutande

 

Följande poster i styrelsen utlyses till årsmötet den 1 maj 2012

En Ordförande

En Sekreterare

Två ledamöter

 

Är du intresserad av någon av dessa poster eller har du frågor?

Maila till gnas@gotlandsnation.se senast den 28 april.

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala