Kallelse till urtima landskap 13/3-2012

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till urtima landskap tisdagen den 13 mars 2012 klockan 18.00 å nationens festsal

 

Preliminär föredragningslista:

§1        Landskapets öppnande

§2        Fastställande av röstlängd

§3        Godkännande av kallelseförfarandet

§4        Fastställande av föredragningslistan

§5        Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§6        Godkännande av föregående landskapsprotokoll                    

§7        Meddelanden från inspektor

§8        Meddelanden från nationsstyrelsen

§9        Meddelanden från kuratelet

§10      Meddelanden från bostadsstiftelsen

§11      Övriga meddelanden

§12      Inträdda landsmän

§13      Utträdda landsmän

§14      Kallade seniorer

§15      Val av andre kurator ht12-vt13   

§16      Val av en recentiorsförman ht12-vt13

§17      Val av fem klubbverkare ht12

§18      Val av en internationell sekreterare ht12-vt13

§19      Val av en uthyrningsansvarig ht12-vt13

§20      Fyllnadsval av en helgfikavärd vt11

§21      Fyllnadsval av fem vardagsfikavärdar vt12

§22      Fyllnadsval av en idrottsförman 2012

§23      Fyllnadsval av minst två PR- och kommunikationsnämndsledamöter 2012

§24      Fyllnadsval av en fastighetsnämndsledamot 2012

§25      Fyllnadsval av två stipendienämndsledamöter 2012

§26      Fyllnadsval av två revisorer ht11-vt12

§27      Fyllnadsval av en revisorssuppleant ht11-vt12

§28      Fyllnadsval av en teaterförman ht11-vt12

§29      Fyllnadsval av en hembygds- och kulturnämndsordförande ht11-vt12

§30      Fyllnadsval av en vice hembygds och kulturnämndsledamot 2012

§31      Fyllnadsval av minst en hembygds- och kulturnämndsledamot ht11-vt12

§32      Jämställdhetsplan och alkoholhandlingsplan 2012

§33      Val av hedersledamot

§34      Tillsättande av stipendier

§35      Granskningar av ämbetsmän

§36      Övriga frågor

§37      Ordet fritt

§38      Landskapets avslutande

 

Uppsala den 6:e mars 2012

Hanna Mattsson, förste kurator 2012

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala