Landskap 7/2

Nu är det dags för Gotlands nations första landskap för terminen. Landskapet är nationens högsta beslutande organ, och det är här ämbetsmän väljs och de stora och viktiga frågorna på nationen tas upp.
För att få rösta på landskapet måste man vara medlem av nationen och kunna visa upp giltigt nationskort och legitimation. Detta är alltså din chans som medlem att vara med påverka vad som beslutas på nationen.
Efter att landskapet avslutats kommer det att hållas en s.k. sexa i nationens festsal, vilket innebär en mindre formell trerättersmiddag där vi sjunger och lär känna varandra. Sexan är det givetvis frivilligt att gå på, och den kostar 60:-.

Hoppas vi ses där!

----

Kallelsen lyder enligt följande:

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 7 februari 2012 klockan 18.00 å nationens festsal.

Preliminär föredragningslista:

Preliminär föredragningslista:

§1 Landskapets öppnande
§2 Fastställande av röstlängd
§3 Godkännande av kallelseförfarandet
§4 Fastställande av föredragningslistan
§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§6 Godkännande av föregående landskapsprotokoll
2011-12-06
§7 Meddelanden från inspektor
§8 Meddelanden från nationsstyrelsen
§9 Meddelanden från kuratelet
§10 Meddelanden från bostadsstiftelsen
§11 Övriga meddelanden
§12 Inträdda landsmän
§13 Utträdda landsmän
§14 Val av en körordförande 2012
§15 Fyllnadsval av en helgfikavärd vt12
§16 Fyllnadsval av fem vardagsfikavärdar vt12
§17 Fyllnadsval av minst två Pr- och kommunikationsnämndsledamöter 2012
§18 Fyllnadsval av tre fastighetsnämndsledamöter 2012
§19 Fyllnadsval av två stipendienämndsledamöter 2012
§20 Fyllnadsval av två revisorer ht11-vt12
§21 Fyllnadsval av teaterförman ht11-vt12
§22 Fyllnadsval av en hembygds- och kulturnämndsordförande ht11-vt12
§23 Fyllnadsval av en vice hembygds- och kulturnämndsordförande 2012
§24 Jämställdhetsplan och alkoholhandlingsplan
§25 Val av hedersledamot
§26 Granskningar av ämbetsmän
§27 Övriga frågor
§28 Ordet fritt
§29 Landskapets avslutande


Uppsala den 31 januari 2012

Hanna Mattsson, Förste kurator 2012

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala